Materiał Partnera

Jaka powinna być minimalna powierzchnia działki budowlanej?

Jaka powinna być minimalna powierzchnia działki budowlanej?

Własny dom to marzenie wielu Polaków. Zanim jednak zabierzemy się za wcielanie wielkiego planu w życie, musimy zadbać o miejsce, w którym nasz dom stanie. Krótko mówiąc: musimy nabyć odpowiednią działkę budowlaną. Przy tej okazji warto zastanowić się, jakie parametry powinna mieć nasza posesja, między innymi jaka powinna być jej minimalna powierzchnia.

Powierzchni działki według prawa

W polskim prawie nie znajdziemy przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby, jaka jest minimalna bądź maksymalna powierzchnia działki pod zabudowę. Czy to jednak oznacza, że istnieje pełna dowolność? Odpowiedź brzmi: nie, bo choć ogólnych przepisów prawnych nie ma, to wielkość działki musi być ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
MPZP to dokument, którego zadaniem jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz dokładne określenie, w jaki sposób mają one być zagospodarowane – wyjaśnia przedstawiciel firmy Inland Bimo Property - Określone są w nim między innymi zasady kształtowania zabudowy, wskaźnik zagospodarowania danego terenu, a także wskaźnika maksymalnej i minimalnej zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej. To, jak sporządzany jest MPZP dyktowane jest wieloma przepisami, np. za zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i ustawy o drogach publicznych, niemniej żaden z nich bezpośrednio nie wskazuje uniwersalnej wartości dla minimalnej powierzchni działki budowlanej.

Wielkość działki a wielkość domu

Miejski plan zagospodarowania przestrzennego reguluje jak powinna wyglądać zabudowa danego terenu oraz wprowadza podział przestrzeni na pojedyncze działki, jednak nie oznacza to, że na każdej działce może powstać dom dowolnej wielkości, byle tylko się na niej zmieścił. Zanim kupimy działkę budowlaną, musimy mieć świadomość, że istnieją pewne ograniczenia w jej zabudowie – mianowicie między ścianami i dachem domu a granicami posesji powinny być zachowanie odpowiednie odstępy. Ich długość regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stwierdzają one między innymi że:
  • Między ścianą budynku a granicą działki musi być zachowany odstęp min. 3 metrów, jeśli w ścianie nie ma okien, lub 4 metrów jeśli w ścianie są okna
  • Okap, balkon lub daszek nad wejściem nie mogą znajdować się bliżej, niż 1,5 metra o granicy działki
  • Jeśli działka jest węższa niż 16 metrów, możliwe jest zbudowanie ściany domu nie bliżej 1,5 metra od granicy działki.
Podsumowując, minimalna wielkość działki, jakiej potrzebujemy uzależniona jest od wielkości domu, jaki zamierzamy na niej postawić.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję