Materiał Partnera

Jakie systemy odwodnień stosuje się w miejscach o dużym natężeniu ruchu?

Jakie systemy odwodnień stosuje się w miejscach o dużym natężeniu ruchu?

Gromadzenie się większych ilości wody jest niebezpieczne w miejscach o znacznym natężeniu ruchu. Może prowadzić do utraty przyczepności, zmuszać do gwałtownego hamowania czy wreszcie powodować ochlapywanie przechodniów. Niezbędne będzie zastosowanie odpowiednich systemów odwadniania. Ze względu na występowanie dużych obciążeń dynamicznych muszą się one jednak wykazywać wzmocnioną wytrzymałością.

Jakie są wymagania w stosunku do odwodnień przeznaczonych do miejsc o dużym natężeniu ruchu?

Miejsca o znacznym natężeniu ruchu to przede wszystkim drogi i ulice, ale także inne obiekty drogowe – tunele, wiadukty i mosty. Znaczne ilości pojazdów pojawiają się również na dużych parkingach, stacjach benzynowych, a nierzadko także placach manewrowych i przy myjniach. Ze względu na spory i często powtarzający się nacisk wszystkie elementy wybierane do wykonania systemu odwodnień od wpustów ulicznych po korytka i studzienki muszą być odporne na duże obciążenia. Zwykle projektanci przewidują użycie wyrobów spełniających wymogi klasy D400, a często nawet E600. Poza klasą wytrzymałości liczy się także wytrzymałość na działanie chemikaliów – substancji ropopochodnych i soli drogowej, jak również mrozoodporność.

Rodzaje systemów odwadniających

W zależności od charakterystyki obiektu drogowego, w którym mają być montowane odwodnienia, istnieje możliwość zastosowania kilku rozwiązań od rowów przydrożnych po odwodnienia. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu i wyeliminowanie ewentualnych strat materialnych powodowanych uszkodzeniami pojazdów oraz unikanie powstawania sytuacji stwarzających zagrożenie na drodze, a także ograniczoną przestrzeń najczęściej wykorzystywane są różne typy odwodnień punktowych i liniowych. W pierwszym przypadku są to studnie do wypustów ulicznych współpracujących ze ściekami drogowymi. W drugim stosuje się odpływy liniowe z rusztem lub szczelinowe.

Charakterystyka odwodnień liniowych do miejsc o dużym natężeniu ruchu

Odwodnienia liniowe mogą być wykonywane z korytek o profilu zbliżonym do litery „U”, które są przykryte żeliwnym rusztem lub korytek o profilu „O” ze szczelinowym doprowadzaniem wody. Elementy wytwarza się z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi, który może być wzmacniany stalowym zbrojeniem, a ruszty powstają z żeliwa sferoidalnego, a także stali gorącowalcowanej zabezpieczonej ocynkiem. Przykładem odwodnień dostosowanych do dużych obciążeń są wyroby oferowane przez firmę AS PPH z Piaseczna, która specjalizuje się w systemach odwodnień liniowych i punktowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję