Roboty podsadzkowe ciśnieniową metodą zatłaczania

Metody podsadzania pustek pogórniczych Wtłaczanie materiału wypełniającego do pustki w strukturze górotworu zawsze skutkuje zakłóceniem naturalnej równowagi, toteż wybór odpowiedniej metody należy każdorazowo dobierać indywidualnie – zauważa nasz rozmówca z firmy GEOTEST. Do najczęściej stosowanych metod należą technologie grawitacyjne i ciśnieniowe. Dziś przyjrzymy się bliżej ciśnieniowej metodzie zatłaczania w pracach podsadzkowych. Podsadzanie metodą ciśnieniową Roboty […]

Metody podsadzania pustek pogórniczych

Wtłaczanie materiału wypełniającego do pustki w strukturze górotworu zawsze skutkuje zakłóceniem naturalnej równowagi, toteż wybór odpowiedniej metody należy każdorazowo dobierać indywidualnie – zauważa nasz rozmówca z firmy GEOTEST.

Do najczęściej stosowanych metod należą technologie grawitacyjne i ciśnieniowe. Dziś przyjrzymy się bliżej ciśnieniowej metodzie zatłaczania w pracach podsadzkowych.

Podsadzanie metodą ciśnieniową

Roboty podsadzkowe ciśnieniową metodą zatłaczania, czyli podsadzanie hydrauliczne, wykonuje się w celu szczelnego wypełnienia pustek poeksploatacyjnych, najczęściej pogórniczych. Prace takie prowadzone są aż do chwili stwierdzenia pewnego nadciśnienia rurociągu poza tamą podsadzkową.

Jako materiał wypełnieniowy najczęściej stosuje się mieszaniny popiołów lotnych, cementu portlandzkiego lub hutniczego i wody. Przeprowadzenie pełnych prac obejmuje nie tylko wypełnianie wyrobisk, ale także wcześniejsze przygotowania, w tym badania geofizyczne i wykonanie otworów wiertniczych.

Uzdatnianie podłoża poeksploatacyjnego obejmuje więc szeroko zakrojone prace geodezyjne, wiertnicze, uzdatniająco-podsadzające, a także badania kontrolne własności materiałów wypełniających oraz późniejszą ocenę skuteczności wykonanych robót podsadzeniowych.

Zatłaczanie ciśnieniowe materiału wypełniającego

Istotą zatłaczania metodą ciśnieniową jest wypełnianie wyrobiska zaczynem (emulgatem), czyli materiałem wypełniającym, z wykorzystaniem specjalnych instalacji. Kluczowym elementem jest tutaj kompresor lub agregat pompowy, który tłoczy zaczyn (materiał wypełniający) do wyrobiska przez uprzednio wykonany odwiert, pod wymaganym ciśnieniem.

Instalacja hydrauliczna do prac podsadzkowych zakończona jest głowicą cementacyjną bądź lejem, zaś sam zaczyn sporządzany jest przez głowicę hydrauliczno-pneumatyczną. Transport medium ze zbiornika do wyrobiska odbywa się za pośrednictwem wysokociśnieniowych przewodów tłocznych.

Decyzja o wyborze grawitacyjnej lub ciśnieniowej metody podsadzania wyrobisk oraz odpowiedniego materiału wypełniającego zawsze musi być poprzedzona gruntowną analizą geodezyjną i hydrologiczną, w przeciwnym razie uzdatnianie podłoża może okazać się nieskuteczne.

Regulamin korzystania z serwisu