pompownia-sciekow

Co warto wiedzieć o montażu pompowni ścieków?

W sytuacji, gdy budowa kanalizacji grawitacyjnej okazuje się niemożliwa lub wiązałaby się z bardzo wysokimi kosztami, wskazane jest skorzystanie z instalacji ciśnieniowej. Tego rodzaju kanalizacja jest zdolna do przesyłania ścieków na tereny położone wyżej i na bardzo duże odległości, dzięki zasilającej ją pompowni. Co warto wiedzieć o montażu przepompowni ścieków?

Pompownie ścieków i ich rodzaje

Podstawowy podział pompowni ścieków opiera się o ich przeznaczenie. W dużych systemach kanalizacji ciśnieniowej stosuje się pompownie sieciowe (przesyłowe, pośrednie, zbiorcze, główne). Pompownia sieciowa przybiera postać obiektu budowlanego, który pozwala na przesyłanie ścieków czy wody na duże odległości.

Do obsługi budynków jednorodzinnych wykorzystywane są przydomowe pompownie ścieków (kompaktowe, zagrodowe). Takie przepompownie nazywa się także urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi, co jest najlepszym wyjaśnieniem zarówno gabarytów, jak i konstrukcji tego rodzaju rozwiązania.

Każda przepompownia ścieków, bez względu na jej rodzaj, składa się z czterech podstawowych elementów: zbiornika, do którego ścieki trafiają na zasadzie spływu grawitacyjnego; pompy lub kilku pomp, których zadaniem jest przetłaczanie cieczy do oczyszczalni lub dalszych części sieci kanalizacyjnej; części hydraulicznej oraz układu automatyki i sterowania.

Montaż pompowni ścieków

Montaż pompowni ścieków zawsze musi być poprzedzony fazą skrupulatnego projektowania. Wybór odpowiednich rozwiązań uzależniony jest bowiem od wielu złożonych czynników. Najważniejszym kryterium doboru przepompowni jest oczywiście jej przeznaczenie – inne rozwiązania stosuje się do obsługi niewielkich obiektów, inne do pracy z wyodrębnioną zlewnią, jeszcze inne do obsługi dużych systemów kanalizacyjnych.

Podczas prac instalacyjnych konieczne jest przestrzeganie wytycznych projektu (w przypadku pompowni sieciowych) lub instrukcji producenta (przepompownie kompaktowe). Przy montażu przydomowej przepompowni ścieków szczególny nacisk należy kłaść na wymaganą wielkość ziaren podsypki oraz obsypki komory, a także prawidłowe (szczelne) podłączenie przewodów, odpowiednie ułożenie czujników poziomu oraz zabezpieczenie komory przed wyporem.

Szalenie istotną kwestią jest także zabezpieczenie pompowni przed ryzykiem przepływu zwrotnego. W tym względzie olbrzymią rolę odgrywa dobór odpowiedniej hydrauliki, w tym zaworów zwrotnych i odcinających oraz orurowania z wysokiej jakości, odpornych na korozję materiałów.

Regulamin korzystania z serwisu