Białe ogrodzenie

Czy montaż ogrodzenia wokół posesji wymaga specjalnych zezwoleń?

Ogrodzenie posesji płotem drewnianym lub konstrukcją panelową pozwala stworzyć zamkniętą przestrzeń z ograniczonym dostępem dla osób postronnych. Nie tylko fizycznie utrudnia przejście, ale też jest narzędziem komunikacji, informując o strefie prywatnej i zakazie wstępu. Wzniesienie ogrodzenia wiąże się z wykonaniem szeregu prac, również o charakterze budowlanym. Czy można to zrobić bez urzędowego pozwolenia?

Pozwolenie na budowę w świetle Prawa budowlanego

Dokumentem, który reguluje w Polsce kwestie związane ze wznoszeniem nowych obiektów, reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W jego treści można znaleźć informację, że wszystkie budowle wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy, a ten na określony czas na podjęcie decyzji i wydanie pozwolenia.

Takie postępowanie wynika z faktu, że obiekty trwale związane z gruntem stanowią przeszkodę w zagospodarowaniu przestrzennym terenu. Stąd też uzyskanie pozwolenia na budowę domu czy innego obiektu jest poprzedzone analizą PZP gminy z uwzględnieniem planowanych naniesień i inwestycji. Od wymienionego przepisu są wyjątki, które ustawodawca umieścił w dokumencie. Czy zaliczają się do nich również  ogrodzenia posesji?

Wyjątki w prawie niewymagające pozwolenia na budowę

Problem z interpretacją przepisu o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku ogrodzenia wynika z różnorodności konstrukcji. Mówiąc o budowie na stałe związanej z gruntem, można wziąć również pod uwagę ogrodzenia murowane, stawiane na fundamentach i wykonane z cegieł lub pustaków. Natomiast konstrukcje panelowe czy inne stalowe produkowane przez firmę Rad-Stal nie muszą być montowane na podmurówce. W związku z  tym nie są trwale związane z gruntem.

Prawo budowlane wymienia kilkadziesiąt typów obiektów, które mogą być stawiane bez uzyskania pozwolenia. Zaliczają się do nich między innymi:

  • budynki gospodarcze,
  • altany i budynki gospodarcze na działkach,
  • wiaty przystankowe i peronowe,
  • tymczasowe obiekty budowlane takie jak hale namiotowe,
  • przydomowe baseny, oczka wodne, oczyszczalnie ścieków itp.,
  • ogrodzenia.

Te ostatnie zostały wymienione w przepisach bez wyszczególnienia rodzaju czy sposobu budowania. Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego, jaka miała miejsce 20 lutego 2015 r. zezwolenia, a także zgłoszenia nie wymaga budowa ogrodzenia o wysokości do 2,2 m. Jednocześnie można takie ogrodzenie przebudowywać lub remontować, również tych ulokowanych pomiędzy działkami, od strony dróg czy obiektów publicznych.

Regulamin korzystania z serwisu