Ekspertyza budowlana krok po kroku

Jeśli planujemy kupno czy przebudowę budynku, może być nam potrzebna ekspertyza budowlana. Ten rodzaj opracowania technicznego pozwala ocenić stan danego obiektu i sformułować wnioski dotyczące postępowania z nim w przyszłości. Kiedy wykonuje się ekspertyzę budowlaną, kto może tego dokonać oraz w jaki sposób przebiega proces sporządzania takiego dokumentu?

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to ocena stanu technicznego budynku. W przeciwieństwie do opinii technicznej, w której ta ocena wystawiana jest w oparciu o dokumentacją projektową, w przypadku ekspertyzy budowlanej dokonuje się szeroko pojętej analizy i wyliczeń pozwalających zbadać wytrzymałość  poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Ekspertyza nie tylko ocenia stan techniczny budynku, ale analizuje również przyczyny ewentualnych uszkodzeń i formułuje wnioski i zalecenia dotyczące dalszego postępowania, np. remontu czy modernizacji budynku. – Tłumaczy przedstawiciel Pracowni Architektoniczno-Konstrukcyjnej Vinci z Małopolski. – Ekspertyza może się również przydać w sytuacji, gdy kupujemy nieruchomość i chcemy dokładnie sprawdzić jej stan lub też zamierzamy zmienić sposób użytkowania danego obiektu. Ponadto dokument taki jest wymagany w przypadku prac planowanych na obiektach zabytkowych. O sporządzenie ekspertyzy budowlanej, której wykonanie należy powierzyć specjaliście dysponującemu uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego, mogą ubiegać się zarówno inwestorzy prywatni, jak i przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe czy firmy projektowe i wykonawcze.

Jak wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Sporządzenie ekspertyzy budowlanej to skomplikowany proces wymagający specjalistycznej wiedzy i działań na różnych polach. Pierwszym etapem prac są oględziny budynku przez specjalistę, który dokonuje obserwacji dotyczących stanu technicznego obiektu. Następnie dokonuje się pomiarów i wyliczeń związanych z wytrzymałością i nośnością elementów konstrukcyjnych. Jakie są najważniejsze etapy przygotowania ekspertyzy budowlanej?

  • Ocena prawidłowości wykonania i obciążenia ścian, dachu, stropów, fundamentów i innych elementów konstrukcji budynku;
  • Badanie usterek, takich jak rysy czy pęknięcia ścian;
  • Sporządzenie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej analizowanych elementów;
  • Ocena stanu instalacji technicznych;
  • Sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszych działań, np. remontu czy przebudowy obiektu.

Uzyskana dzięki tym działaniom analiza obiektu pozwoli podjąć inwestorowi ostateczną decyzję dotyczącą kupna czy modernizacji budynku lub też zmiany sposobu jego użytkowania.

Regulamin korzystania z serwisu