Budowa hali stalowej

Etapy projektowania hali stalowej. Od projektu koncepcyjnego po warsztatowy

Projektowanie obiektów budowlanych z założenia zawsze odbywa się z podziałem na kilka etapów. W naszym artykule przyjrzymy się ogólnemu schematowi projektowania, by następnie przejść do tematu indywidualnego podejścia do każdego projektu. Nawiążemy do przykładu projektowania hal stalowych – pozornie prostych obiektów, które mają za to bardzo zróżnicowane przeznaczenie.

Projektowanie obiektu z podziałem na etapy

Każdy projekt musimy rozpocząć od opracowania koncepcji, w skład której wchodzą podstawowe rzuty oraz przekroju. To projekt wstępny z częścią opisową i rysunkową o niewielkim stopniu uszczegółowienia, który przedstawia ideę obiektu. Warto podkreślić, że projekt koncepcyjny to medium komunikacji między projektantem a inwestorem. Dopiero gdy zostanie finalnie zaakceptowany, przechodzimy do kolejnego etapu: wykonania projektu budowlanego, który zawiera szczegóły. Dotyczą one przede wszystkim architektury, konstrukcji i instalacji. Powstaje kompletna dokumentacja, którą składamy w celu uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym.

Jak podpatrzyliśmy na stronie firmy Fort Polska, w całym procesie projektowania dużych obiektów powstaje zwykle również projekt przetargowy, na podstawie którego potencjalni wykonawcy mogą przygotować swoje oferty. Przetarg pozwala wyłonić wykonawcę oferującego najkorzystniejsze pod każdym względem warunki.

Podstawą do realizacji prac przez wykonawcę jest kolejny element projektu: projekt wykonawczy. Na jego podstawie powstaje część finalna – projekt warsztatowy charakteryzujący się wyjątkową szczegółowością i precyzyjnymi rysunkami.

Hale stalowe o różnym przeznaczeniu

Przedstawiony powyżej ogólny zakres projektowania z podziałem na etapy dotyczy oczywiście różnych obiektów – nie tylko hal stalowych. Projektowanie konkretnie hal stalowych to temat bardzo szeroki, chociażby ze względu na różnorodność ich przeznaczenia. Mamy na przykład stalowe hale targowe, konferencyjne, czy hale będące miejscami organizacji imprez, ale jednak głównie hale stalowe kojarzymy z halami zakładów przemysłowych i magazynami. 

Projekt wykonawczy przykładowej prostej hali targowej będzie wyglądał inaczej niż projekt wykonawczy hali przemysłowej, w której docelowo pracować będą różne maszyny, czy hali magazynowej, w której pracować będzie suwnica.

Każdy inżynier już od samego początku studiowania budownictwa jest uwrażliwiany na to, by do każdego projektu podchodzić indywidualnie. Schemat działania przy projektowaniu zawsze będzie taki sam, ale już wkład pracy nie, zwłaszcza gdy dołożymy do tego dążenie do oszczędności na rozwiązaniach projektowych, optymalizację projektów.

Regulamin korzystania z serwisu