zwir-filtracyjny

Gdzie znajdują zastosowanie żwiry filtracyjne?

Żwiry filtracyjne to obok piasku bardzo często stosowane kruszywo służące m.in. do uzdatniania wody pitnej. Znajdują zastosowanie również podczas robót budowlanych – budowania studni, odwadniania dróg i drenów melioracyjnych. Do czego jeszcze można ich użyć? Poznaj właściwości żwiru filtracyjnego i dowiedz się, dlaczego tak często znajduje zastosowanie w wielu branżach.

Żwiry filtracyjne a uzdatnianie wody pitnej

Zarówno piaski, jak i żwiry filtracyjne wykorzystywane są do uzdatniania wody pitnej. Wraz z jedno– lub wielowarstwowymi filtrami stosuje się je m.in. w oczyszczalniach ścieków. Oczywiście nie każde kruszywo kwarcowe nadaje się do wykorzystania w celu uzdatnienia wody. Dlatego też wykorzystywane piaski i żwiry filtracyjne muszą spełniać określone normy jakości, posiadać atesty oraz co najważniejsze, charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizykalno-chemicznymi. Aby osiągnąć najlepszy efekt podczas procedur filtracji, wybrane kruszywo powinno być jak najbardziej jednorodne. Dodatkowo musi charakteryzować się również odpornością na uszkodzenia i ścieranie. Warto podkreślić, że odpowiedni skład chemiczny piasku oraz żwiru filtracyjnego zapewnia brak negatywnego wpływu na smak i wodę. Dlatego też żwir nie może zawierać żelaza bądź innych cząstek organicznych, nie może barwić wody oraz powinien mieć ponad 96% zawartości SiO2. Oprócz powyższych właściwości piasek i żwir filtracyjny muszą być produkowany według określonych procedur m.in. obróbkę wstępną, wielokrotne płukanie, suszenie i przesiewanie. Tylko wtedy zachowuje odpowiednią jakość i ilość podziarna i nadziarna (dobry żwir nie ma ich więcej niż 10%).

Odwadnianie dróg i drenów melioracyjnych żwirem filtracyjnym

Należy podkreślić, że żwir filtracyjny znajduje zastosowanie nie tylko podczas uzdatniania wody pitnej. Często wykorzystywany jest również do wykonywania robót budowlanych. W ich trakcie bardzo często należy zabezpieczyć teren przed zamuleniem, dlatego też nierzadko używa się do tego celu żwiru filtracyjnego. Ponadto, pomocny jest również w trakcie zasypywania wykopów – w trakcie zasypki drenaży liniowych żwir filtracyjny układany jest na warstwie geowłókniny separującej. Dodatkowo, surowiec ten używany jest również podczas budowy studni. Właściwe parametry granulacji zapobiegają m.in. powstawaniu oporów przepływu, zmniejszeniu wydajności oraz piaszczeniu studni. Ostatnie zjawisko będzie również widoczne, gdy żwir filtracyjny będzie niejednorodny, co w konsekwencji spowoduje segregację ziaren.

Dlatego też należy zwrócić uwagę na średnicę żwiru filtracyjnego. Najlepiej sprawdzi się w takich sytuacjach żwir o średnicy 0,7-8,0 mm – podkreśla specjalista z firmy SANDMIX.

Żwir filtracyjny sprawdza się także jako materiał drenażowy (np. do drenów melioracyjnych) oraz do opasek melioracyjnych wokół budynków. To również idealne kruszywo służące do odwadniania dróg.

Regulamin korzystania z serwisu