roboty-drogowe

Jak oznacza się zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót?

Zabezpieczenie i oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu w pasie drogowym ze względu na wykonywanie robót powinno być przeprowadzone według dokładnie opracowanego projektu. Bardzo istotne jest, aby oznakowanie zapewniało należyte bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym prace drogowe i było ściśle dopasowane do utrudnień, które występują w ruchu. W tym celu wykorzystuje się znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które muszą być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w odpowiednim stanie.

Zapory drogowe

Do każdego typu pracy stosuje się nieco inne zapory drogowe, o czym informuje nasz rozmówca reprezentujący firmę ANDROS:

W przypadku robót przeprowadzanych w pasie drogowym używane są zapory pojedyncze, między którymi nie mogą występować przerwy. W zależności od tego, czy wygrodzenia są poprzeczne czy przebiegają wzdłuż jezdni, stosuje się odpowiednio zapory U-20b i U-20a. Jeśli prace odbywają się na chodnikach, ścieżkach rowerowych i miejscach ruchu pieszych, do wygrodzenia stosowane są zapory podwójne, natomiast w przypadku bliskości szkół czy przedszkoli – potrójne.

Tablice kierujące i prowadzące

Tablice prowadzące stosowane są do uprzedzenia kierowców o zmianie kierunku jazdy. Umieszcza się je na niebezpiecznych zakrętach lub łukach, a także na skrzyżowaniach typu „T”. Tablice kierujące służą do oznakowania krawędzi zawężonego pasa ruchu, zajętego pobocza czy też pasa awaryjnego. Muszą być ustawione w taki sposób, aby skośne paski na nich umieszczone skierowane były do środka używanej części drogi.

Tablice uchylne

Tablice uchylne wyposażone są w elementy odblaskowe. Ich budowa zapewnia zabezpieczenie przed pęknięciami lub złamaniami w przypadku uderzenia w nie pojazdu. Stosowane są w celu uzupełnienia linii dzielących pasy ruchu.

Inne tablice

Tablica ostrzegawcza U-25 charakteryzuje się białym tłem z ukośnymi, czerwonymi pasami. W jej środku umieszczany jest znak ostrzegawczy A-14 „roboty na drodze”. Tablice zamykające stosowane są w celu zamknięcia pasa ruchu. Występują w formie dużej – na drogach krajowych oraz małej – na pozostałych drogach. Wyposażone są w lampy ostrzegawcze i są mocowane do pojazdów.

Separatory ruchu

Separatory ruchu są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu wyznaczającymi tor jazdy samochodów, stosowane są do określenia krawędzi jezdni oraz zawężonych pasów ruchu, a także do oddzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu i pasów dla pojazdów komunikacji miejskiej.

Pachołki drogowe

Pachołki drogowe służą między innymi do zabezpieczenia świeżo malowanych linii, wyznaczania miejsc zwężania się jezdni, oznakowania awaryjnego miejsc niebezpiecznych czy też oznakowania robót krótkotrwałych.

Regulamin korzystania z serwisu