Otwór studni głębinowej

Jak przebiega proces kopania studni głębinowej?

Kopanie studni głębinowej przebiega w kilku etapach. Na początek należy wyznaczyć miejsce lokacji ujęcia, wykonać odwiert oraz zamontować osprzęt i kolumnę. Przed przystąpieniem do prac trzeba także zadbać o stronę formalną całej inwestycji. Niezbędne jest pozwolenie wodno-prawne, projekt prac geologicznych i pełna dokumentacja powykonawcza projektu.

Kopanie studni głębinowej krok po kroku

Inwestycję najlepiej zacząć od dopięcia kwestii administracyjnych. Pozwolenie na wykop nie jest wymagane, jeśli głębokość studni nie przekracza 30 m, a woda ma służyć jedynie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Jeśli jednak ciek wodny przekracza granicę 30 m, a pobór wody przekraczać będzie 5 metrów sześciennych, uzyskanie pozwolenia na wykop jest niezbędne. Kolejny krok to ulokowanie studni na działce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zachować wymagane odległości od granicy działki, rowu przydrożnego, budynków inwentarskich i elementów infrastruktury kanalizacji.

Wykonawcy studni głębinowych z firmy Geostudnie podkreślają, że istotne w całym procesie jest określenie pokładów wody w wybranym wcześniej miejscu. Weryfikacji dokonuje się metodą elektrooporowego badania gruntu lub poprzez wykonanie odwiertu próbnego. Dalszy etap prac polega na utworzeniu wykopu i montażu rur studziennych. Następnie odbywa się pompowanie próbne, na podstawie którego określane są parametry studni. W kolejnym etapie dobrać należy optymalne parametry pompy głębinowej, a wybór maksymalnie dopasowanego do potrzeb osprzętu wpływa na wydajność ujęcia oraz obniżenie kosztów instalacji i eksploatacji. Na samym końcu montowana jest obudowa studni i przygotowywana armatura pozwalająca na odprowadzanie wody do miejsca docelowego.

Zalety studni głębinowych

Studnie głębinowe są jedynym rozwiązaniem dla mieszkańców obszarów, w których nie ma dostępu do sieci wodociągowych. Zaletą studni wykopowej są niskie koszty eksploatacji, dzięki którym kosztowna inwestycja szybko się zwraca. Z tego względu na wykop decydują się osoby korzystające na co dzień z wodociągów. Studnia głębinowa może zaspokajać potrzeby mieszkaniowe oraz zaopatrzyć gospodarstwo domowe w wodę potrzebną do podlewania ogródka. Przewagą studni głębinowych nad wodociągami jest także mniejsze ryzyko awarii. Korzystanie z własnego ujęcia wyłączone jest z ryzyka nagłego spadku ciśnienia w rurach lub awarii skutkującej brakiem dostępu do wody pitnej.

Regulamin korzystania z serwisu