Prace glazurnicze powierzchnia pod kafelki

Jak przygotować powierzchnię przed położeniem kafelków?

Układanie płytek powinno być poprzedzone przygotowaniem podłoża. Przed przystąpieniem do prac glazurniczych należy sprawdzić, czy grunt jest odpowiednio suchy, czysty i stabilny oraz czy cechuje się wystarczającą przyczepnością. Właściwie przygotowane podłoże decyduje bowiem o efekcie końcowym oraz o trwałości ułożonej glazury.

Jak ocenić stan podłoża?

Nośność podłoża tynkowego lub cementowego najlepiej sprawdzić przerysowując jego powierzchnię ostrym narzędziem. Nie należy układać płytek, jeśli powierzchnia łatwo się kruszy. Podłoże mocne i nośne trudno się ryzuje i nie ulega odspajaniu. Kruchość gruntu może powodować obniżenie przyczepności kleju i odpadanie płytek. Specjaliści z firmy budowlanej SAS BUD Radzyński podkreślają, że przy nowych podłożach, należy sprawdzić, czy występują naprężenia, mogące powodować pękanie powierzchni płytek. Zalecają także, aby w nowych budynkach prace glazurnicze wykonywać w okresie 6 miesięcy od ukończenia stanu surowego zamkniętego. Wiąże się to z procesem osiadania budynku. Kładzenie płytek na pracujących ścianach oznacza ryzyko powstania pęknięć nawierzchni.

Kolejną ważną cechą podłoża jest jego równość. Jeśli na powierzchni występują niewielkie krzywizny, można je wyrównać za pomocą kleju do płytek. Prace glazurnicze powinny być poprzedzone także wyczyszczeniem gruntu z zalegającego pyłu i zanieczyszczeń, które osłabiają przyczepność zapraw. Ostatnim krokiem jest zagruntowanie podłoża w celu redukcji jego chłonności i poprawy przyczepności.

Jak przygotować stare i nowe podłoża?

Przed położeniem płytek na starym podłożu, należy usunąć z jego powierzchni powłokę farby, która może powodować obniżenie przyczepności zaprawy klejącej. Farbę można zdjąć mechanicznie poprzez jej zdrapania lub w sposób chemiczny za pomocą specjalnej emulsji. Jeśli na podłożu znajduje się warstwa starej glazury, należy sprawdzić siłę przylegania płytek. Jeśli podłoże jest stabilne, na starych płytkach można ułożyć nową warstwę glazury. Ważne jest jednak dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie nawierzchni. Jeśli jednak płytki muszą zostać skute, płaszczyzna ściany lub podłogi musi zostać odpowiednio wyrównana.

Nowe podłoże nie wymaga dodatkowego przygotowania. Warto jednak dla pewności ocenić jego chłonność i stabilność. Co ważne, pod płytkami zaleca się wykonać warstwę hydroizolacyjną, która zapobiegnie wdzieraniu się wody w warstwę posadzki. Brak odpowiedniego zabezpieczenia posadzki może powodować powstawanie grzybów i pleśni pod wpływem wilgoci, a także wypłukiwanie spoiwa.

Regulamin korzystania z serwisu