przydomowy zbiornik na propan

Jak zamontować przydomowy zbiornik na propan?

Gdy ze względu na lokalizację naszej działki nie mamy możliwości podłączenia do instalacji gazu ziemnego, a z jakichś względów zależy nam na ogrzewaniu gazowym, możemy zdecydować się na instalację zbiornikową. Do wyboru mamy zbiorniki naziemne i podziemne. Możemy je wydzierżawić lub kupić na własność – w przypadku ogrzewania domu drugie rozwiązanie jest oczywiście korzystniejszą opcją. Jakich formalności musimy dopełnić, by zbiornik mógł trafić na naszą działkę? Na co zwracać uwagę, wybierając potencjalną lokalizację zbiornika?

Zbiornik na propan w świetle prawa budowlanego

W świetle obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, znajdujące się poza domem zbiorniki na propan są obiektami budowlanymi. Budowa instalacji na płynny gaz nie wymaga pozwolenia na budowę, o ile jego pojemność nie przekracza 7 m3. Jeśli taki właśnie jest nasz zbiornik, konieczne jest jedynie zgłoszenie budowy w starostwie powiatowym, a jeśli jest większy, konieczne jest najpierw uzyskanie pozwolenia na budowę. W obu przypadkach potrzebne jest przygotowanie projektu zagospodarowania działki razem z opisem technicznym instalacji. Taki projekt może przygotować wyłącznie inżynier, który ma właściwe uprawnienia budowlane.

Instalacja gazowa ze zbiornikiem w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Nie tylko w Prawie budowlanym znajdziemy wytyczne dotyczące instalacji zasilanych gazem płynnym ze zbiornika. Zanim zaczniemy planować lokalizację i montaż przydomowego zbiornika na propan, konieczne jest zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O instalacjach gazowych na paliwa gazowe mówi rozdział 7 Rozporządzenia. Dowiadujemy się z niego, między innymi, że zbiorniki gazu płynnego nie mogą być usytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych”. Już na etapie wstępnego projektowania przydomowej instalacji na gaz ze zbiornika musimy mieć to na uwadze. Ważny jest również punkt Rozporządzenia, który mówi o przeprowadzaniu przewodów instalacji gazowej dla gazu płynnego. Przewody między zbiornikiem a budynkiem mogą być prowadzone powyżej poziomu terenu, o ile ich długość nie jest większa niż 10 m.

Decydując się na instalację przydomowego zbiornika na propan, warto korzystać z rad profesjonalistów z tej branży. Pomoc powinna obejmować każdy etap – od decyzji o wyborze zbiornika, poprzez jego zakup, wyznaczenie lokalizacji instalacji, pomoc w nawiązaniu współpracy z projektantem i firmą wykonującą montaż, aż po dostawy propanu – mówi przedstawiciel firmy GAZELA z Wilkszyna, oferującej gazy techniczne i spożywcze oraz kompleksową pomoc w zakresie instalacji zbiorników.

Przy montażu przydomowego zbiornika na propan ważne jest przede wszystkim zadbanie o to, by eksploatowanie go było w przyszłości bezpieczne. Trzeba przy tym pamiętać, że cysterna z gazem powinna mieć jak najbardziej swobodny dostęp do zbiornika, by móc go uzupełniać, o czym przepisy nam nie przypominają.

Regulamin korzystania z serwisu