badanie-materialow-budowlanych

Jakie cechy fizyczne sprawdzane są w trakcie badania materiałów budowlanych?

Oczywiste jest, że materiały budowlane danego rodzaju różnią się miedzy sobą pod względem jakości, która determinuje spektrum ich zastosowań. Formalnie jakość tę określają producenci materiałów budowlanych. Zapewniają tym samym, że stoi ona na danym poziomie, spełniając wymagania konkretnych norm. W praktyce często stosuje się jednak dodatkowe badanie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, co pozwala na uzyskanie podwójnej pewności co do właściwości materiałów budowlanych.

Istota badań materiałów budowlanych

Współczesna technologia pozwala na dokładne zbadanie wszelkich cech materiałów budowlanych przed ich użyciem. Badanie tego rodzaju stanowi formę zabezpieczenia i upewnienia się, że wszystkie materiały budowlane spełniają wymagania projektowe. Przy wielu z nich badanie tego rodzaju jest kluczowe, by inwestycja została należycie zrealizowana, a także po to, by jej efekt służył inwestorowi przez lata. Trwałość materiałów wiąże się z wieloma ich aspektami fizycznymi i określana jest na podstawie kombinacji dziesiątek czynników. Omawiane badania nie należą więc do najłatwiejszych, a rzetelne przedstawienie ich wyników wymaga przede wszystkim obecności wykwalifikowanych specjalistów, takich jak przedstawiciele grupy BARG, wyspecjalizowanej w omawianej dziedzinie.

Przykładowe cechy fizyczne materiałów budowlanych podlegające badaniu

Badanie materiałów budowlanych różni się w zależności od ich typów i pozwala określić przydatność danego materiału w konkretnym zastosowaniu. Jeśli zależy nam na tym, aby zastosowane komponenty spełniały wszelkie wymagania projektowe, musimy zadbać o to, by były odpowiednio dobrane. O tym, czy jakość zakupionej partii materiału stoi na odpowiednim poziomie, dowiemy się na skutek rzetelnego badania. W zależności od tego, jakie ma być przyszłe zastosowanie sprawdzanych materiałów budowlanych, samo badanie daje informacje na temat konkretnych właściwości fizycznych. Należą do nich między innymi szczelność, gęstość, porowatość, mrozoodporność, nasiąkliwość wagowa, wilgotność, pojemność cieplna, palność, skurcz i wiele, wiele innych. W przypadku betonu bardzo często badana jest wytrzymałość na ściskanie spoiwa, a w przypadku kruszyw oceniany jest skład czy gramatura. Profesjonalne firmy zajmujące się badaniem materiałów budowlanych służą pomocą nie tylko wykonawcom inwestycji, ale także dystrybutorom chcącym rzetelnie przygotowywać dokumentację oferowanych produktów.

Regulamin korzystania z serwisu