konstrukcja stalowa

Jakie normy muszą spełniać konstrukcje stalowe?

Konstrukcje stalowe muszą spełniać odpowiednie normy, aby zapewniać bezpieczeństwo. Do przepisów muszą stosować się zarówno projektanci konstrukcji, jak i wykonawcy hal magazynowych, pawilonów handlowych czy klatek schodowych. Każda z instalacji powinna być wysokiej jakości, a gwarantuje to działanie zgodnie z tzw. Eurokodami. Jakie mają założenia? Sprawdź, jakie normy muszą spełniać konstrukcje stalowe.

Konstrukcje stalowe podporządkowane Eurokodom

Projektanci oraz wykonawcy konstrukcji stalowych muszą kierować się w swojej pracy pewnymi normami. Do 2010 roku obowiązywały polskie normy określające zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych, jednak wraz z 31 marca 2010 roku zostały one zastąpione normami europejskimi, czyli Eurokodami. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego wszystkie przepisy niezgodne z normami wspólnoty usunięto. Część z reguł nie uległa modyfikacji, a jednak wiele zapisów wprowadziło pewien chaos wśród osób świadczących usługi związanych z projektowaniem czy montażem konstrukcji stalowych.

Eurokody pełnią rolę pewnego rodzaju przewodnika dla każdego, kto pracuje nad przygotowaniem projektu konstrukcji stalowej. Duża liczba przepisów może sprawiać trudność w ich interpretacji. Mimo to osoby opierające na nich swoje działania muszą zapewnić rzetelne przygotowanie projektu hali magazynowej czy chłodni. Wpływa to na późniejszą pracę wykonawców i bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w otoczeniu obiektu.

Dlaczego należy spełniać założenia normy PN-EN 1090?

Norma PN-EN 1090 składa się z trzech części dotyczących m.in. wymagań technicznych konstrukcji stalowych. Treść objaśnia kwestię związaną z wymaganiami technicznymi konstrukcji stalowych, które muszą mieć prawidłową nośność i trwałość. Norma PN-EN 1090 wskazuje na istotną rolę wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Kolejne założenie przepisów stanowi potrzeba nadzoru nad realizacją projektu. Eurokody nakazują odpowiednią konserwację konstrukcji, a także wykorzystywanie wysokiej jakości materiałów.

Zapisy gwarantują niezbędne bezpieczeństwo. Z tego powodu projektowanie oraz wykonywanie konstrukcji stalowych należy zlecić firmie przestrzegającej każdej z ustalonych reguł – należy do nich m.in. producent konstrukcji stalowych Szymex-Bud z okolic Poznania. Współpraca z odpowiednio przeszkolonymi i doświadczonymi specjalistami gwarantuje wykonanie funkcjonalnych, ekonomicznych oraz bezpiecznych konstrukcji stalowych. Znajomość zapisów umożliwia uniknięcie wielu błędów.

Regulamin korzystania z serwisu