Jakie normy muszą spełniać rusztowania budowlane?

Rusztowania to tymczasowe konstrukcje niezbędne na praktycznie każdym placu budowy, a także przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych i konserwatorskich. Dzięki nim ekipy wykonawcze są w stanie wykonać całą masę prac, od tynkowania elewacji, przez ocieplanie budynku, kończąc na bardzo precyzyjnych pracach renowacyjnych. Rusztowanie powinno jednak spełniać określony normy, zarówno pod względem trwałości konstrukcji, jak i projektu i montażu.

Normy prawne dotyczące rusztowań

W Polsce obowiązujących norm prawnych dotyczących rusztowań budowlanych jest kilkanaście. Opisują one przede wszystkim prawidłowe wymiary rusztowań, ich parametry wytrzymałościowe, wymogi co do materiałów, z jakich rusztowanie powinno być wyprodukowane oraz poszczególnych elementów, takich jak złącza czy sworznie, metody i zasady projektowania, a także montażu konstrukcji. Oto kilka przykładowych norm:

  • PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne parametry,
  • PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur,
  • PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe,
  • PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – Warunki techniczne dostawy,
  • PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów,
  • PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji.

Jednak zdecydowanie najważniejszy m aktem prawnym dotyczących rusztowań budowlanych, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych – mówi przedstawiciel firmy Euro-Rusztowania –  Rozdział 8 rozporządzenia, zatytułowany „Rusztowania budowlane i pomosty robocze” oraz rozdział 9 „Roboty na wysokościach” opisują ogólne, podstawowe wymogi, jakie powinny spełniać rusztowania użyte do wykonywania prac na placu budowy. Stwierdza się w nich między innymi, że rusztowanie powinno zostać złożone zgodnie z indywidualnym projektem lub dokumentacją techniczną producenta, a jego konstrukcja powinna być dostosowana do planowanych obciążeń, zapewniać sprawną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy.

Kto może montować rusztowania?

Regulacje prawne dotyczą nie tylko rusztowań, ale również osób odpowiedzialnych za ich montaż. Do wykonania takiej pracy uprawnione są jedynie osoby, która – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – ukończyły odpowiednie szkolenie i uzyskały uprawnienia montera rusztowań. Organem uprawnionym do organizacji szkoleń oraz wydawania uprawnień jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Regulamin korzystania z serwisu