Bloczki fundamentowe z betonu

Jakie standardy powinny spełniać bloczki fundamentowe z betonu?

Proste bloczki fundamentowe z betonu, jak sugeruje nazwa, są wykorzystywane przede wszystkim do budowy fundamentów pod różne obiekty, ale też ścian fundamentowych i innych. To prefabrykowane, gotowe do użycia elementy, które muszą spełniać pewne określone standardy, by ich wykorzystanie było w pełni bezpieczne i zgodnie z założeniem także komfortowe. W naszym artykule przyjrzymy się charakterystyce prefabrykowanych bloczków fundamentowych.

Wymiary i wytrzymałość zgodne z deklaracją producenta

Zacznijmy od tego, że w materii standardów wszelkich materiałów betonowych pierwszeństwo w Polsce zawsze powinny mieć obowiązujące normy. W kontekście bloczków fundamentowych z betonu konkretnie mówimy tu o trzeciej części normy PN-EN 771: Wymagania dotyczące elementów murowych. Owa trzecia część normy dotyczy elementów murowych z betonu kruszywowego z kruszywami zwykłymi i lekkimi.

Norma nie wskazuje, jakie dokładnie wymiary powinny mieć bloczki fundamentowe, czy inne betonowe prefabrykaty, ale wskazuje dopuszczalne odchyłki wymiarów; podobnie jest z wytrzymałością (głównie na ściskanie, ale też na rozciąganie przy zginaniu). Co to dla nas oznacza? – Jak mówią nam przedstawiciele firmy Grupa Avista, wymiary, wytrzymałość i też inne właściwości wskazane przez producenta prefabrykatów betonowych w deklaracji właściwości użytkowych są pewne. Jeśli np. kupujemy paletę 48 szt. bloczków fundamentowych o wymiarach 380 x 240 x 120 mm z betonu o klasie C 12/15, to dostaniemy 48 szt. gotowych elementów o zadeklarowanych wymiarach (bez odstępstw) z betonu o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa/15 MPa. To oczywiście przykład, gdyż bloczki mogą mieć różne wymiary i zadeklarowane właściwości.

Popularność bloczków fundamentowych

Bloczki fundamentowe cieszą się sporą popularnością ze względu na swoją charakterystykę. Jeśli warunki gruntowe i geotechniczne na to pozwalają, chętniej wybieramy fundamenty i ściany fundamentowe budowane z gotowych bloczków niż „wylewane” z betonu towarowego. Cudzysłów nie jest tu przypadkowy: językiem fachowców układamy mieszankę betonową, a nie ją wylewamy, jednak to potocznie używane określenie jest dość powszechne i nie ma w tym nic złego. Do budowy fundamentów i innych konstrukcji z bloczków betonowych nie potrzebujemy szalunków, inaczej deskowań. Plusem bloczków fundamentowych jest także łatwość w dostawie: bloczki dostarczymy w docelowe miejsce przy użyciu samochodów HDS, nawet jeśli dostęp jest nieco ograniczony. „Gruszka”, pojazd z gotową mieszanką betonową, niekoniecznie dotrze w takie miejsce.

Regulamin korzystania z serwisu