komin

Komin do kotła na pellet. Jaki powinien być?

W dobie rosnącej świadomości w temacie zanieczyszczenia środowiska oraz cen tradycyjnie stosowanych paliw kopalnych, coraz większą uwagę kierujemy na alternatywne metody produkowania energii cieplnej w naszych domach. Jedną z nich jest zastosowanie pelletu, czyli granulek ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych. Do spalania pelletu potrzebujemy jednak nie tylko specjalnej kotła, ale również komina.

Żaroodporny czy kwasoodporny

W kominach opalanych paliwami stałymi, takimi jak węgiel czy ekogroszek, stosuje się kominy żaroodporne, to znaczy odporne na bardzo wysoką temperaturę wydostających się przez nie spalin. Czy pellet – który również jest paliwem stałym – wymaga podobnego rozwiązania? Okazuje się, że nie.

– Pellet odznacza się bardzo wysoką wydajnością energetyczną, co oznacza że znaczna część jego masy ulega spaleniu.  – wyjaśnia przedstawiciel firmy www.499.pl  – Również kotły przeznaczone do jego spalania skonstruowane są w taki sposób, by pozyskać z paliwa jak największą ilość energii. Efekt końcowy jest taki, że emitowane spaliny mają stosunkowo niską temperaturę. Stąd komin do nich podłączony nie musi wykazywać się wysoką żaroodpornością, jak te stosowane w przypadku kotłów węglowych. Z drugiej strony niska temperatura spalin sprzyja ich skraplaniu się, co powoduje wytwarzanie się wewnątrz komina tak zwanego kondensatu.

Czym jest kondensat? W dużym skrócie jest to mieszanka skroplonej pary wodnej oraz innych zawartych w spalinach związków chemicznych, takich jak tlenek siarki i tlenek węgla. Płynny kondensat posiada właściwości żrące, co może mieć niszczący wpływ na stan komina i powodować jego rozszczelnienie, co z kolei prowadzi do pogorszenia ciągu i może nawet sprawić, że spaliny zaczną przedostawać się do wnętrz budynku. Dlatego kominy do kotłów na pellet powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, która jest odporna na szkodliwy wpływ skroplonych spalin.

Wysokość i średnica komina

Parametry takie jak wysokość komina oraz jego średnica powinny być skorelowane z mocą i wydajnością kotła, do którego komin został podłączony. Zbyt duża lub zbyt mała średnica komina może powodować problemy z ciągiem i prowadzić w efekcie do spadku jego efektywności grzewczej. Wysokość komina również ma duży wpływ na jakość ciągu a ponadto powinna być dostosowana do warunków otoczenia – jeśli w pobliżu domu znajdują się wyższe budynki lub inne obiektu mogące powodować osłabienie ciągu, należy dobrać komin na tyle długi, by zniwelować ich wpływ.

Kształt przekroju wkładu

Przekrój wkładu zależy od tego, w jaki sposób został zbudowany murowany komin w domu. Do kominów o przekroju kwadratowym stosuje się wkłady o przekroju okrągłym, do prostokątnych zaś przeznaczone są wkłady o przekroju owalnym. Dobór odpowiedniego przekroju pozwoli maksymalnie poprawić ciąg wewnątrz komina.

Regulamin korzystania z serwisu