beton towarowy

Kontrola betonu towarowego. Na czym to polega?

Beton towarowy to jeden z głównych materiałów stosowanych w branży budowlanej. Wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania tych elementów budynku, które mają za zadanie przenosić duże obciążenia, a więc między innymi fundamentów, stropów i kolumn. Aby mieć pewność, że beton posiada cechy odpowiednie do danego zastosowania, przeprowadzane są jego kontrole. Na czym one polegają?

Czemu służy kontrola betonu towarowego?

Beton towarowy powinien spełniać ściśle określone wymogi, opisane w specyfikacji projektowej – niezgodność ze specyfikacją oznacza, że dany beton nie może zostać użyty. Kontrola betonu ma na celu stwierdzenie, czy między założeniami projektowymi (które powinny również być zgodne z odpowiednimi normami) a faktycznymi właściwościami betonu nie istnieje rozbieżność. Kontrole takie wykonuje się na różnych etapach eksploatacji betonu – podczas jego produkcji, przed użyciem na placu budowy, a także już pod jego wbudowaniu. Z prawnego punktu widzenia tylko kontrole w czasie produkcji mają charakter obligatoryjny – producenci betonu, tacy jak firma Nabzdyk, są prawnie zobowiązani wdrożyć system oceny zgodności betonu z ustalonymi normami. Pozostałe kontrole leżą w gestii inwestora i wykonywane są jeśli istnieje podejrzenie, że beton nie odpowiada założeniom projektowym.

Jak wykonuje się kontrole betonu?

Kontrola betonu obejmuje kilka badań, mających na celu określenie konkretnych właściwości mieszanki betonowej. Są to między innymi:

  • Badanie konsystencji metodą opadu stożka – badanie to ma na celu określenie urabialności beton. Badanie wykonywane jest poprzez umieszczenie próbki mieszanki w formie pod postacią ściętego stożka. Po upływie określonego czasu forma jest zdejmowania, co powoduje, że uformowany beton zaczyna opadać. Wynikiem badania jest różnica między wysokością formy a wysokością bryły betonu, która pozwala określić urabialność masy.
  • Badanie wytrzymałością na ściskanie – wytrzymałość na ściskanie jest jednym z najważniejszych parametrów betonu. Próbki do badania pobierane są w trakcie betonowania, ponieważ wytrzymałość mieszanki betonowej zależy nie tylko od jej jakości, ale również technologii użytej przy jej wbudowaniu. Wyniki badań wytrzymałościowych uzyskiwane są w 28 dni od pobrania próbki. W przypadku betonów stosowanych np. do wykonywania płyt lotnisk lub parkingów, wykonywane są również badania wytrzymałości na zginanie.
  • Badanie zawartości powietrza – wysokie napowietrzenie betonu z jednej strony poprawia jego odporność na zamarzanie o odmarzanie, z drugiej jednak obniża jest wytrzymałość mechaniczną. Stąd badanie napowietrzenia betonu towarowego jest bardzo ważne, by zachować optymalną odporność na temperaturę bez nadmiernego obniżania jego wytrzymałości.
  • Badanie gęstości – wykonywane jest w celu potwierdzenie jednolitości betonu. Niejednolitość, spowodowane np. nadmiernym napowietrzeniem lub zmianą frakcji kruszywa użytego w produkcji. Te nieprawidłowości mogą być przyczyną powstawania ubytków oraz znacznego osłabienia wytrzymałości betonu.
Regulamin korzystania z serwisu