Koszty związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to coraz popularniejsze rozwiązanie na terenach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia się do kanalizacji zbiorczej – to alternatywa do zbiorników bezodpływowych. Oczyszczalnia musi być dobrana odpowiednio do wielkości obiektu, lokalnych warunków wodno-gruntowych i topografii działki, przy czym duże znaczenie ma dla nas również koszt jej budowy oraz koszty eksploatacji.

Różne rozwiązania – różne koszty

Gdy zdecydujemy się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy wybrać konkretne rozwiązania. Trzeba przy tym pamiętać o podstawowych założeniach do projektowania jak minimalna odległość drenażu od granicy działki, drzew, dużych krzewów, studni etc. Rodzaj oczyszczalni dobieramy zgodnie z warunkami wodno-gruntowymi i zgodnie z ilością osób, które na co dzień zamieszkują dom. Najczęściej spotykane rozwiązania to oczyszczalnie biologiczne z odprowadzeniem do studni chłonnej lub z odprowadzeniem do drenażu rozsączającego. W pierwszym przypadku na koszt budowy oczyszczalni (poza samym jej zbiornikiem) będą składały się także koszty betonowych kręgów, pokrywy, kruszywa, przyłącza i montażu. Koszt budowy oczyszczalni z odprowadzeniem do drenażu to koszt zbiornika, studzienki rozdzielczej, drenażu, geowłókniny, kruszywa, przyłącza i montażu. Najlepszym pomysłem jest bez wątpienia skorzystanie z usług firmy, która zapewni nam fachowe doradztwo, pomoc w projekcie i montaż oczyszczalni, którą też w tej samej firmie kupimy.

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to działanie proekologiczne, dlatego możemy starać się o jej dofinansowanie. Jak mówi nam przedstawiciel firmy BIO-HYDRET z Aleksandrowa Łódzkiego, jest kilka różnych możliwości pozyskania funduszy na cel budowy przydomowej oczyszczalni. Unia Europejska przeznacza ogromne środki finansowe na działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Środki dofinansowania mogą pochodzić przede wszystkim z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Procedura ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to kilka etapów. Konieczne jest wypełnienie wniosku i złożenie właściwych oświadczeń (o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz o zameldowaniu na pobyt stały w gminie, od której staramy się pozyskać środki). Musimy też posiadać gotowy projekt i kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót. Pracownicy profesjonalnej firmy zajmującej się przydomowymi oczyszczalniami ścieków z pewnością pomogą nam w ubieganiu się o dofinansowanie, a później z dokumentami, które są konieczne do wypłacenia przyznanych środków.

Regulamin korzystania z serwisu