oczyszczalnia-sciekow

Minimalne odległości podczas budowy oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Uwzględniając, że oczyszczalnia zajmie około 30 m2 działki, należy pamiętać o regulacjach dotyczących oddalenia jej części np. od granic sąsiadujących działek oraz innych obiektów. Dowiedz się, jakie są minimalne odległości podczas budowy oczyszczalni ścieków.

Budowa oczyszczalni ścieków – odległość od osadnika

Przydomowa oczyszczalnia ścieków budowana jest najczęściej na płaskim i rozległym terenie, na którym poziom wód gruntowych jest niski. Ponadto, gdy na danym terenie grunt jest przepuszczalny, to najpopularniejszym rozwiązaniem jest oczyszczalnia ścieków z rozsączającym drenażem. Oprócz odpowiedniego rodzaju terenu, oczyszczalnia musi spełniać również wymogi lokalizacyjne. Dlatego też osadnik gnilny powinien być umieszczony w taki sposób, by ścieki spływały do niego jak najkrótszą drogą.

Bardzo często rozlokowany jest w bliskim sąsiedztwie budynku, w którym jest odpowietrzany przez instalację znajdującą się co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. W przeciwnym razie musi być oddalony od domu na odległość co najmniej 5 m. Wybierając odpowiednie miejsce, należy również pamiętać, by osadnik był oddalony co najmniej 15 m od najbliższej studni (ujęcia wody pitnej) i 2 m od granicy posesji oraz drogi. Według obowiązujących przepisów musi być również tak zlokalizowany, by był oddalony od kabli elektrycznych co najmniej 0,8 m, a od rurociągów z wodą i gazem – 1,5 m.

Gdzie ułożyć drenaż rozsączający podczas budowy oczyszczalni?

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym jest szczególnie wymagająca ze względu na określoną powierzchnię pod ułożenie drenażu. Podobnie jak w przypadku lokalizacji osadnika, obowiązują minimalne odległości od konkretnych elementów znajdujących się bezpośrednio na działce, jak i w jej pobliżu – podkreśla specjalista z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca k. Łodzi.

Przede wszystkim należy pamiętać, aby drenaż został umiejscowiony co najmniej 30 m od studni z wodą pitną – zarówno na własnej posesji, jak i sąsiadujących działkach. Ponadto, drenaż musi znajdować się co najmniej 5 m od budynku i 2 m od granicy działki. Warto zwrócić uwagę również na to, że musi on być także oddalony o co najmniej 1,5 m od wód gruntowych oraz rurociągów z wodą i gazem, 3 m od drzew i krzewów oraz 0,8 m od kabli elektrycznych. Podczas budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na drenaż należy przeznaczyć ok. 30-90 m2 (zależnie od ilości ścieków). Z kolei już na etapie budowy nitki drenażowe muszą znajdować się co najmniej 1,5 m od siebie, a ich długość powinna wahać się od 9 do 25 m.

Regulamin korzystania z serwisu