Adaptacja akustyczna pomieszczenia

Na czym polega adaptacja akustyczna wnętrz?

Skutki wywołane długotrwałym hałasem mogą prowadzić do rozwoju wielu zaburzeń i chorób. Hałas jest wyjątkowo uciążliwy nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale także w środowisku pracy. Emitowany jest przez różnego typu maszyny, urządzania i instalacje. Do walki z hałasem zaprzęga się specjalistyczne urządzania pomiarowe, które umożliwiają analizę szkodliwych zjawisk. Na podstawie wniosków wynikających z tych analiz możliwe jest wdrażanie rozwiązań eliminujących zagrożenia. Jedną z metod jest adaptacja akustyczna wnętrz. Warto przeczytać na ten temat.

Z badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej powszechną chorobą zawodową w Europie i stanowi około jedną trzecią wszystkich chorób związanych z pracą. Nadmierna intensywność dźwięków jest jednym z czynników zanieczyszczających środowisko naturalne człowieka. Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na opracowywanie metod walki z hałasem oraz wprowadzanie rozwiązań umożliwiających jego ograniczanie.

 „Do pomiarów akustycznych  – wyjaśniają przedstawiciele laboratorium Ekolab, zajmującego się badaniami środowiska naturalnego – stosuje się specjalistyczne mierniki poziomu dźwięku. Umożliwiają one ocenę między innymi czasu pogłosu, który jest jednym z parametrów charakteryzujących jakość akustyczną pomieszczeń. Na podstawie tych analiz określić można m.in. chłonność akustyczną pomieszczenia, a tym samym oszacować emisję hałasu maszyn zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń”.

Pomiar czasu pogłosu – badanie akustyczne wnętrz

Badanie czasu pogłosu za pomocą mierników akustycznych pozwala określić chłonność akustyczna pomieszczeń. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie poprawek zarówno poprzez weryfikację parametrów akustycznych urządzenia, jak i adaptację akustyczną wnętrz. Jest to skuteczna metoda, zwłaszcza że podczas pomiarów odbiorowych maszyn lub urządzeń wartość poziomu hałasu często jest wyższa niż deklarowana przez producentów.

Ekspertyzy i analizy akustyczne wnętrz wykonuje się przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznego oprogramowania, najczęściej HPZ 2001 lub Sound Plan 7.3. Pozwalają one na wyznaczanie zasięgu oddziaływania akustycznego, identyfikację najistotniejszych źródeł emisji hałasu i określenie docelowych parametrów akustycznych ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie oraz co najważniejsze opracowanie planów strategicznych ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego.

Materiały dźwiękochłonne zmniejszają czas pogłosu

Adaptację akustyczną wnętrz wykonuje się na podstawie planów ograniczających oddziaływanie akustyczne. Podstawowym elementem walki z nadmiernym hałasem w pomieszczeniach jest stosowanie materiałów akustycznych. Materiały dźwiękochłonne sprawiają, że skrócony jest czas pogłosu i jednoczenie hałas pogłosowy we wnętrzu. Stosuje się różnego typu sufity, ekrany i wyspy akustyczne oraz systemy dźwiękochłonno-izolacyjne.

Spośród sposobów walki z hałasem najefektywniejsze jest zwalczanie go u samego źródła. Służą do tego  specjalne obudowy akustyczne urządzeń i maszyn, które w dużym stopniu ograniczają ponadnormatywny poziom hałasu.

Adaptacja akustyczna pomieszczeń polega także na korygowaniu kształtów pomieszczeń, które są niekorzystnych akustycznie oraz odpowiednim usytuowaniu maszyn i stanowisk roboczych. Skutecznymi metodami jest stosowanie materiałów tekstylnych, mat z wełny mineralnej lub szklanej oraz porowatych płyt i mat z tworzyw sztucznych.

Regulamin korzystania z serwisu