niwelacja-terenu

Na czym polega niwelacja terenu

Na ogół przed rozpoczęciem prac ziemnych czy budowlanych konieczne jest przeprowadzenie dość dokładnych pomiarów wysokościowych na danym terenie. Są one potem wykorzystywane do jego wyrównywania. Właśnie pomiary te oraz fizyczne poziomowanie gruntu nazywa się powszechnie niwelacją terenu. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? W jaki sposób przeprowadza się niwelację terenu?

Kiedy przeprowadza się niwelowanie terenu?

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie niwelacji terenu? W praktyce niwelację terenu przeprowadza się w zasadzie w każdym rodzaju prac budowlanych, a więc budowie budynków użytkowych, mieszkalnych i przemysłowych, budowie dróg czy w celu przygotowywania gruntów pod parkingi, ogrody czy place różnego typu. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, takie jak na przykład Martrans, które dysponują nie tylko odpowiednim sprzętem, ale też wiedzą i doświadczeniem. Pomiary wysokościowe wchodzą tak naprawdę w zakres prac geodezyjnych – dlatego też wymagają stosowania precyzyjnych narzędzi pomiarowych. Są to m.in. niwelatory, łaty geodezyjne czy tachimetry. Na jakiej zasadzie one działają i jak wygląda ich obsługa?

Technologia niwelowania terenu

Niwelator to urządzenie, które wykorzystywane jest do wykonywania pomiarów różnicy wysokości. To nic innego jak aparat montowany na trójnogu, który do prawidłowego działania musi zostać ustawiony w taki sposób, aby jego oś główna znajdowała się w pionie. Przed laty w tym celu stosowano tzw. libelle, które miały formę szklanych rurek wypełnionych płynem. Dzisiaj częściej stosuje się już nowoczesne niwelatory z automatycznymi kompensatorami, które ustawiają szybko dane urządzenie w pionie. Do pomiarów kątów pionowych i poziomych oraz odległości stosuje się z kolei na ogół tachimetry.

Zezwolenia na prace budowlane

Łaty geodezyjne są natomiast przyrządami o sporej długości, na których znajduje się kontrastowa grafika, która pozwala na odczytywanie odległości na stopie łaty, na wysokości osi niwelatora. Osoba, która operuje łatą geodezyjną  musi stanąć w danym punkcie terenu i oprzeć ją o ziemię. W tym czasie geodeta z niwelatorem odczytuje wysokość położenia łaty. Po wykonaniu pomiarów można w sposób precyzyjny zaplanować prace budowlane, które mają na celu wyrównanie danego terenu. Co ciekawe, w rozumieniu prawa budowlanego niwelowanie terenu nie zalicza się do prac budowlanych. Czasami jednak w wyjątkowych sytuacjach np. kiedy przeprowadza się je w sąsiedztwie innych działek, konieczne jest uzyskanie wcześniej odpowiednich zezwoleń na ich przeprowadzenie.

Regulamin korzystania z serwisu