dzialka-budowlana

Na jakie ograniczenia budowlane zwracać uwagę przy zakupie działki?

Kupno działki budowlanej to pierwszy etap na drodze do wybudowania domu marzeń. Jednocześnie jest to inwestycją, którą należy koniecznie bardzo dokładnie przemyśleć i unikać podpisywania umów pod wpływem emocji. Jeśli tego nie zrobimy może się okazać, że kupiona działa nie będzie spełniać naszych oczekiwań. Na co powinniśmy w szczególności zwrócić uwagę?

Na początek miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić przed kupnem działki, jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w skrócie MPZP. Czym jest MPZP? To akt prawa miejskiego, który rada gminy przyjmuje w formie uchwały w celu określenie przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania i zabudowy ziem znajdujących się w granicach gminy, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Dokument ten składa się z części tekstowej oraz załącznika pod postacią mapy. To właśnie ta mapa powinna zainteresować nas w szczególności.

Dlaczego MPZP jest tak ważny?

Ogromne znaczenie MPZP wynika z faktu, że opisane są w nim dokładnie wszystkie wymogi, jakie powinien spełnić obiekt budowlany postawiony na danym terenie. Znajdziemy w nim między innymi informacje o:

  • Przeznaczeniu gruntu – na niektórych gruntach możemy postawić wyłącznie obiekty mieszkalne, na innych te o przeznaczeniu produkcyjnym lub innej działalności gospodarczej. Sprawdzajmy nie tylko przeznaczenie naszej działki, ale również sąsiednich.
  • Powierzchni zabudowy – działka może być zabudowana tylko w pewnej części
  • Linii zabudowy – określa ona miejsce położenia obiektu na działce, budynek nie powinien jej przekraczać
  • Dopuszczalnej wysokości budynku

W niektórych rejonach kraju prawnie regulowane są nawet elementy wykończenia domu. Przykładowo na Podhalu, gdzie występują duże opady śniegu, wymagane jest, żeby domy posiadały strome dachy. Jeśli kupujemy działkę od dewelopera, np. firmy Inland Bimo Property, plan zagospodarowania możemy uzyskać bezpośrednio od niego.

Jeśli gmina nie posiada MPZP?

Często zdarza się, że gmina nie posiada MPZP dotyczącego terenu, na którym chcemy kupić działkę. Rozwiązaniem jest wtedy złożenie do gminy wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która będzie zawierać te same informacje, co MPZP. Nie jest to jednak zbyt komfortowa sytuacja, głównie ze względu na czas – wydanie takiej decyzji może trwać nawet kilka miesięcy.

Co poza MPZP?

Poza wymogami stawianymi przez gminę, warto przy wyborze działki wziąć pod uwagę koszty jej uzbrojenia – dotyczy to tylko działek nieuzbrojonych, czyli nieposiadających dostępu do mediów, takich jak woda czy prąd. Kupowanie działek oddalonych od gęstej zabudowy może skutkować tym, że będziemy musieli pokryć wysokie koszty doprowadzenia wodociągów i elektryczności lub rozważyć inne źródła (np. studnie głębinowe).

Regulamin korzystania z serwisu