pale DSM

Pale DSM. Charakterystyka

Pale DSM, nazywane też kolumnami DSM, służą do wzmacniania gruntu budowlanego o zbyt małej nośności. Technologia ta polega na formowaniu kolumn o średnicy 300 lub 800 mm, powstałych przez zmieszanie gruntu z cementem, tj. cementogruntu. Jest to szybki i ekonomiczny sposób stosowany dla gruntów pylastych i piaszczystych, które charakteryzują się niewystarczającą nośnością.

Na czym polega technologia z wykorzystaniem pali DSM?

Zacznijmy od wyjaśnienia, że technologia używania pali DSM została wynaleziona w latach 70. XX w. w Japonii. Nazwa DSM pochodzi od angielskich słów: „Deep Soil Mixing”, co oznacza: „głębokie mieszanie gleby”. Polega na mieszaniu gruntu specjalnym mieszadłem zamontowanym na wiertnicy. Podczas tego procesu pod ciśnieniem poprzez dysze, które umiejscowione są w dolnej części mieszadła, podawany jest zaczyn cementowy. To on wymieszany z gruntem tworzy tzw. cementogrunt.

Jak tłumaczy pracownik P.P.U.H. Geotest Zakład Robót Geologiczno-Inżynieryjnych: Wyróżniamy pale DSM Wet, tj. na mokro (przy ich zastosowaniu w grunt wtłaczany jest zaczyn cementowy) oraz pale DSM Dry, tj. na sucho (przy ich zastosowaniu podaje się suche wapno i cement, które wiąże woda gruntowa). Można zastosować również zaczyn cementowo – popiołowy, zaczyn betonitowy popiół lotny lub żużel wielkopiecowy. Za spoiwo używana jest też mączka wapienna. Właściwości pali DSM zależą nie tylko od samego gruntu, w jakim zostały wybudowane, ale również od rodzaju zastosowanego spoiwa.

Technologia ta jest wykorzystywana na słabych gruntach, takie jak: iły, muły albo lekkie gliny. Z powodzeniem znajduje zastosowanie przy ograniczaniu osiadania gruntów pod budynkami, w posadowieniu stóp, ław i płyt fundamentowych, posadowieniu podpór mostowych i fundamentów turbin wiatrowych, posadowieniu posadzek w obiektach handlowych i przemysłowych, przy nasypach drogowych i kolejowych, zwiększania stateczności zboczy lub do obudowy wykopów.

Zalety i wady użycia pali DSM

Pale DSM to rozwiązanie, które jest przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystuje się nieszkodliwe dla niego materiały. Nie dochodzi do powstawania urobku i nie ma konieczności transportowania i składowania dużych mas ziemnych i kruszywa. Realizacja tej technologii odbywa się bez wibracji i praktycznie jest pozbawiona hałasu. Jest to również metoda, którą stosunkowo szybko wykonuje się, skraca czas budowy i jest tańsza w porównaniu z zastosowaniem pali. Wśród wad wymienia się niejednorodność cementogruntu, zapewnienie mniejszej nośności niż w przypadku pali, a także konieczność wykonywania prób wstępnych.

Regulamin korzystania z serwisu