Masy bitumiczne do metody na zimno

Po jakim czasie od położenia masy bitumicznej metodą na zimno można zacząć użytkować drogę?

Tradycyjne technologie naprawy nawierzchni wymagają zaangażowania dużej ilości sprzętu i ludzi, niezbyt dobrze sprawdzają się więc przy niewielkich uszkodzeniach. Jest to spowodowane zarówno długim czasem, na jaki trzeba wyłączyć drogę, ulicę lub chodnik z użytkowania, jak i sporymi kosztami takiej inwestycji. O wiele lepsze i szybsze rezultaty można jednak osiągnąć, korzystając z technologii układania asfaltu na zimno.

Kiedy warto stosować asfalt na zimno?

Nawierzchnie dróg ulegają ciągłemu zużyciu i różnym awariom wymagającym szybkiej interwencji ze względu na bezpieczeństwo ruchu oraz możliwe straty materialne. Najczęściej pojawiające się rodzaje uszkodzeń nawierzchni drogowej to deformacje w wyniku obciążenia, spękania zmęczeniowe, termiczne lub powodowane przez ruch innych warstw drogi, jak również ubytki powierzchniowe. Masy na zimno można stosować w przypadku niemal wszystkich awarii nawierzchni, szczególnie dobrze sprawdzają się jednak przy wypełnianiu ubytków warstwy ścieralnej. Wykorzystuje się je tam, gdzie obciążenie ruchem jest małe lub średnie.

Jak układa się asfalt na zimno?

Technologia układania asfaltu na zimno jest stosunkowo prosta i szybka. Pierwszym jej etapem jest staranne oczyszczenie uszkodzonego miejsca i usunięcie fragmentów niezwiązanych z podłożem oraz piasku czy pyłu. Silnie zanieczyszczone miejsca wymagają wcześniejszego zwilżenia (tutaj najlepiej sprawdzi się emulsja asfaltowa). Jeśli naprawiany ubytek jest głęboki, konieczne będzie wypełnienie go odpowiednim kruszywem np. mieszanką kruszyw, tzw. klińcem. Kolejną czynnością będzie wysypanie takiej ilości masy, by zakryła całą powierzchnię, tworząc wystającą na ok. 1 do 2 cm warstwę. Po jej równomiernym rozprowadzeniu należy ją starannie zagęścić – w zależności od możliwości ubijakiem ręcznym albo mechanicznym. Optymalne jest uzyskanie równej i zlicowanej nawierzchni.

Kiedy nawierzchnia na zimno zyskuje swoje właściwości?

Utwardzenie warstwy asfaltu ułożonego na zimno następuje wskutek trwałego połączenia się masy bitumicznej z wykorzystanym kruszywem. Lepiszcze wiąże się z poszczególnymi ziarnami, wypełniając znajdujące się między nimi przestrzenie i spajając je w jedną całość. W przypadku asfaltu na zimno jest to możliwe dzięki przyspieszonemu rozpadowi znajdującej się w mieszance emulsji. W związku z tym naprawiana nawierzchnia w zależności od sytuacji może być oddana do użytkowania w czasie do około 2 godzin, a w przypadku niewielkiego obciążenia praktycznie natychmiast po zagęszczeniu. Asfalt na zimno jest produkowany m.in. przez firmę Degamex, produkującą mieszankę mineralno-asfaltową na zimno QPR 2000.

Regulamin korzystania z serwisu