Rodzaje badań nieniszczących

Badania nieniszczące różnego rodzaju materiałów konstrukcyjnych, spoin oraz wyrobów hutniczych mają na celu ocenę stanu i trwałości danej konstrukcji bez konieczności jej uszkadzania. Materiał zachowuje swoje właściwości eksploatacyjne oraz wytrzymałościowe. Sprawdź, jakie rodzaje badań nieniszczących możemy wyróżnić i jakie są najbardziej popularne.

 

Dzięki przeprowadzeniu nieniszczących badań, wykryjemy ewentualne nieciągłości w strukturze materiału, które w przyszłości mogłyby spowodować niebezpieczne defekty. Pozwalają zweryfikować jakość i zapewniają poprawność struktury materiału. Dzięki nim mamy gwarancję, że materiał użyty do konstrukcji spełnia wszystkie normy. Jakie są rodzaje badań nieniszczących?

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania magnetyczno-proszkowe wykonuje się przez magnesowanie badanych elementów ferromagnetycznych polem magnetycznym, a następnie wykrywanie strumienia poprzez wskazanie miejsca rozproszenia magnetycznego. Tego typu badania są niezwykle dokładne, gdyż pozwalają wykryć niezgodności powierzchniowe do 2 mm pod powierzchnią. Wykonuje się je w miejscach, w których materiał poddawany jest procesom zmiany kształtu.

Badania magnetyczno-proszkowe przeprowadza się przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, odlewniczym, energetycznym oraz maszynowym. Przed przystąpieniem do badania należy powierzchnię rozmagnesować i oczyścić ze smarów oraz olejów.

Samo badanie jest bardzo proste: najpierw nanosi się kontrastowe tło w kolorze białym, a następnie wykonuje się magnesowanie powierzchni i nanosi preparat, który zawiera magnetyczny proszek. Gromadzi się on w miejscach występowania nieciągłości gromadzi się proszek. Po zakończeniu całego badania, powierzchnia zostaje rozmagnesowana i oczyszczona.

Tego typu badania oferuje swoim klientom zakład obróbki metali Severt.

Badania ultradźwiękowe

Drugą najbardziej popularną metodą badań nieniszczących są badania ultradźwiękowe. Przeprowadzane są przez wprowadzenie fal ultradźwiękowych. Fale są następnie odbijane, rozpraszane oraz uginane przez ewentualne nieciągłości, które mogą pojawić się wewnątrz elementu badanego. Tego typu badania stosuje się w budownictwie, przemyśle maszynowym czy też energetyce, gdzie pozwalają wykryć pęknięcia, rozwarstwienia i braki przetopu.

Przed przeprowadzaniem badania należy oczyścić powierzchnię z pozostałości rdzy i odprysków spawalniczych. Następnie nanosi się preparat, który ułatwi przechodzenie ultradźwięków z głowicy do materiału. Na specjalnym ekranie defektoskopu można odczytać wielkość i położenie nieciągłości.

Do pozostałych badań nieniszczących zaliczyć możemy badania:

  • radiograficzne
  • penetracyjne
  • wizualne
Regulamin korzystania z serwisu