wylewanie betonu

Rodzaje betonu stosowane w budownictwie

Beton to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Powstaje przez połączenie cementu, wody i kruszywa, na ogół piasku lub żwiru. O jego jakości świadczą składniki wykorzystane do przygotowania mieszanki oraz ich proporcje. Jest stosowany głównie do wykonywania ścian nośnych, stropów i fundamentów. To oznacza, że musi być wytrzymały na różne obciążenia. Sprawdź, czym cechują się poszczególne klasy oraz rodzaje betonu.

Rodzaje betonu

Charakterystyczne właściwości betonu determinowane są przede wszystkim jego składem oraz proporcją składników. Można tu wyróżnić przede wszystkim:

 • Beton płukany – kruszywo niejako wystaje z mieszanki i tworzy ciekawy efekt estetyczny,
 • beton stemplowany – imituje inne materiały, np. cegłę, drewno, kamień,
 • beton samozagęszczalny – zagęszcza się samoistnie pod wpływem własnej masy,
 • beton siarkowy – jest odporny na kwasy z uwagi na wzbogacenie jego składu siarką,
 • beton suchy – niemal całkowicie pozbawiony wody,
 • beton wodoszczelny – cechuje się większą odpornością na ciecz,
 • beton samoczyszczący – ma właściwości utleniające wielu zanieczyszczeń,
 • beton towarowy – jest to materiał zamawiany w betoniarni,
 • beton architektoniczny – wytwarzany samodzielnie na placu budowy. Stosowany do ścian działowych, elementów armatury, ozdób i ogrodzeń.

Z uwagi na uzyskiwane właściwości można ponadto wyróżnić beton: jastrychowy, polimerowy, komórkowy, autoklawizowany, żużlobeton, asfaltobeton.

Klasy betonu

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Znaczenie ma tu tzw. wskaźnik wodno-spoinowy oraz procentowa zawartość cementu. Im więcej spoiwa i mniej wody, tym materiał ten jest mocniejszy. Jak wskazują specjaliści Betoniarni Stambet-Bud, decyduje to o wielkość naprężeń, jakie beton może przenieść.

Biorąc pod uwagę ciężar objętościowy, można wyróżnić:

 • Beton ciężki – o ciężarze objętościowym powyżej 2600 kg/m3. Składa się on z kruszyw stalowych lub manganowych. Oznaczony jest klasą od C8/10 do C100/115,
 • beton zwykły – o ciężarze objętościowym wynoszącym od 2000 do 2200 kg/m3 lub od 2200 do 2600 kg/m3. Powstaje z kruszyw naturalnych oraz łamanych, piasku z kamieniem bazaltowym bądź żwirem. W lżejszym stosuje się kruszywa porowate, np. keramzyt. Oznaczony jest klasą od C8/10 do C100/115,
 • beton lekki – o ciężarze objętościowym wynoszącym od 800 do 2000 kg/m3. Oznaczony klasą od LC8/9 do LC80/88.

Materiał określony wyższą klasą jest nazywany wysokowartościowym. Jest to beton niezwykle odporny na ściskanie.

Regulamin korzystania z serwisu