Stabilizacja gruntu przy pracach wyburzeniowych

W jaki sposób stabilizuje się grunt?

Nie będziemy tutaj mówili o stabilizowaniu gruntów mało zwięzłych, podmokłych lub leżących na miękkich warstwach, na których dopiero w przyszłości będzie się coś budowało. Okazuje się, że również teren, gdzie wyburzono jakieś budynki czy budowle, musi zostać odpowiednio ustabilizowany, tak by mógł być bezpiecznie wykorzystany pod następne inwestycje. Tylko starannie oczyszczony grunt jest odpowiednio trwałą opoką dla nowych obiektów budowlanych.

Wyburzenia a stabilizowanie gruntu

Wyburzamy jakieś budynki i budowle, bo niczemu już nie służą, przy czym często celem tego działania jest przygotowanie terenu pod  postawienie w tym miejscu czegoś zupełnie innego. Niezależnie od tego czy będzie to dom, hala fabryczna, most, droga lub dowolnie wybrana konstrukcja budowlana, to zawsze musi zostać ona posadowiona na stabilnym gruncie. Nietrudno sobie wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby pod nowymi fundamentami znajdowały się jakieś puste przestrzenie po starych piwnicach, stare zmurszałe cegły, spróchniałe deski i tak dalej. Wyburzenia to nie tylko rozbijanie starych ścian i wywożenie gruzu, lecz także bardzo dokładne oczyszczenie terenu z wszystkich pozostałości po dawnych obiektach. O tym, że prace rozbiórkowe i wyburzeniowe to, wbrew pozorom, bardzo skomplikowany proces, przekonaliśmy się, poszukując materiałów do niniejszego artykułu, co doprowadziło nas do internetowej strony firmy Euro Metal z Warszawy.

Oczyszczanie terenu to ważny element prac wyburzeniowych

Wiemy, że wszelakiego rodzaju obiekty budowlane stawia się na jakichś fundamentach, często także na palach lub żelbetowych płytach. Niezależnie od tego jak głęboko takie elementy sięgają, to w czasie prac wyburzeniowych wszystkie ich, nawet najmniejsze fragmenty muszą zostać całkowicie usunięte. W gruncie nie mogą pozostać żadne resztki tynków, zapraw murarskich czy  niemalże najdrobniejszych pyłów budowlanych. Jednym słowem całościowe roboty wyburzeniowe w każdym wypadku sprowadzają się do takiego przygotowania terenu, by wyglądał on tak, jak gdyby w tym miejscu wcześniej nigdy nic nie stało. Do podstawowych metod stabilizowania gruntu, oprócz samego wyburzania oraz kruszenia gruzu, betonu i żelazobetonu albo usuwania azbestu należy też tak zwana remediacja terenu oraz jego niwelacja. Badając temat, przekonaliśmy się, że niemal każda firma wyburzeniowa ma w swej ofercie również tego typu usługi. Powszechnie wiadomo, czym jest niwelacja, nie wszyscy jednak znają pojęcie „remediacja terenu”. Najkrócej rzecz ujmując, terminem tym określa się przywrócenie glebie jej pierwotnych właściwości.

Jak widać, kompleksowe usługi wyburzeniowe to bardzo złożone zadania.

Regulamin korzystania z serwisu