piasek-suszony

W jakich celach wykorzystuje się piasek suszony?

Piasek suszony wyróżnia się wysoką kompozycją krzemionki, która ma bezpośredni wpływ na jego wysoką jakość. Dzięki konkretnym właściwościom, piasek suszony jest powszechnie stosowany w wielu różnych branżach. Jedną z dziedzin, w której wykorzystuje się tego rodzaju piasek jest budownictwo. Sprawdźcie w jakim celu wykorzystuje się piasek suszony.

Czym jest i skąd pochodzi piasek suszony?

Piasek suszony (kwarcowy) jest materiałem drobnoziarnistym o różnych stopniach uziarnienia. W takim piasku utrzymana jest jednorodność parametrów fizyko-chemicznych, przy jednoczesnej stabilnej zawartości kwasu (w przedziale 96-98%).

Charakterystyczna dla piasku suszonego jest jego wyjątkowo wysoka jakość. Taki piasek wytwarza się na bazie piachu płukanego i można kupić go w rozmaitych frakcjach. Proces suszenia piasku suszonego odbywa się w suszarniach, które cechują się silnymi mocami przerobowymi oraz dużą wydajnością.

Zastosowanie piasku suszonego

Suszonego piasku używa się przede wszystkim do czyszczenia powierzchni. Dzięki jego właściwościom, takim jak wysoka temperatura spiekania, uziarnienie oraz wysoka twardość i wytrzymałość, można stosować go na różne sposoby. Jak wyjaśniają eksperci z firmy Kruszywa Polskie, wykorzystuje się go także w budownictwie.

Piasek suszony dostępny jest w różnych frakcjach, które można dostosować względem indywidualnych wymagań klienta. Sprzedawany jest luzem, w opakowaniach typu big bag  lub w workach 50kg i  25 kg .

Wykorzystanie

Piasek suszony jest materiałem, który stosować można na różne sposoby.  Przede wszystkim jest on wykorzystywany do:

 • produkcji suchych zapraw tynkarskich i murarskich,
 • produkcji betonu polimerowego,
 • produkcji klejów różnego rodzaju,
 • czyszczenia konstrukcji stalowych,
 • renowacji budynków mostowych,
 • piaskowania cementu,
 • piaskowania felg i karoserii (przemysł motoryzacyjny),
 • procesu hydropiaskowania i czyszczenia cegły,
 • naprawy starych budynków,
 • pielęgnacji i czyszczenia zabytków,
 • matowania i oczyszczania metalowych detali,
 • wypełniania nawierzchni boisk sportowych,
 • produkcji posadzek żywicznych i antykorozyjnych,
 • produkcji posypki do papy,
 • piasecznic tramwajowych,
 • wykonawstwa specjalistycznych robót inżynieryjnych.

Co więcej, piasek suszony stosowany jest do produkcji betonów towarowych oraz wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych. Może też służyć jako wkład do kotłów fluidalnych.

Regulamin korzystania z serwisu