Właściwości piasku budowlanego

Piasek, choć niepozorny, jest surowcem bez którego trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałby współczesny świat. Dlaczego? Ponieważ jest on jednym z składników szerokiej gamy materiałów budowlanych, odpowiadającym za ich trwałość i wytrzymałość. W opinii wielu fachowców z branży i ekonomistów, piasek to jeden z najcenniejszych materiałów na świecie. Poznajmy bliżej jego właściwości i zastosowanie.

Piasek – co to takiego?

Mianem piasku nazywamy luźne, niezwiązane z spoiwem ziarna mineralne – przede wszystkim kwarcowe, ale również wapienne, polimerowe i wulkaniczne. Mimo, że piasek jest najczęściej występującą skałą osadową, nie każdy z nich znajduje zastosowanie w branży budowlanej. Kluczowa jest wielkość jego ziaren, pochodzenie oraz czystość.

Charakterystyka piasku budowlanego

W celach budowlanych używa się zazwyczaj piasku o ziarnistości do 4 mm. Warto jednak zauważyć, że zawartość ziaren takiej wielkości jest ograniczona – przyjmuje się, że w danej porcji piasku nie powinna ona przekraczać 15%. Zazwyczaj ziarna piasku mieszczą się w dużo mniejszym przedziale, od 0 do 2 mm. Warunki te spełnia piasek kwarcowy, który jest w branży budowlanej stosowany najpowszechniej. Piasek budowlany może być wydobywany z dwóch źródeł – z dna rzek (charakteryzuje się wtedy okrągłym kształtem ziaren, wynikającym z opłukiwania przez wodę) lub z kopalni odkrywkowych. Dostawcą wysokie jakości piasku budowlanego jest firma Martrans.

Klasy i rodzaje piasku

Istotnym parametrem piasku jest jego klasa. Tych wyróżniamy dwie:

  • Klasa I – zaliczamy do nich piaski czyste, w dużej mierze pozbawione pyłów.
  • Klasa II – to piaski zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami.

Od klasy piasku zależy jego zastosowanie. Wysoka czystość piasku wymagana jest do uzyskania dobrej jakości mieszanek betonowych i zapraw murarskich. Piaski zanieczyszczone nie nadają się do takiej produkcji, stosowane są więc w różnego rodzaju pracach ziemnych. Charakterystyczną odmianą piasku jest tak zwana pospółka, czyli mieszana piasku ze żwirem. Służy on między innymi jako złoże filtracyjne i wykorzystywana jest do budowy dróg.

Zastosowanie piasku budowlanego

Piasek znajduje bardzo szerokie zastosowanie na każdym placu budowy. Poza tym, że jest jednym z głównych składników betonu i zapraw, używa się go między innymi:

  • Jako podłoża dla nawierzchni – dróg, podjazdów, chodników, ścieżek;
  • Do fugowania nawierzchni wykonanych z kostki – piasek uszczelnia nawierzchnię i unieruchamia jej elementy;
  • Jako podsypki i zasypki – wykonywane są w celu osadzenia danego elementy w gruncie i wypełnienia przestrzeni wokół niego. Konieczne jest np. przy wykonywaniu fundamentów lub instalacji kanalizacyjnej.
Regulamin korzystania z serwisu