wyburzenia-budynkow

Wyburzenia budynków w świetle przepisów

W jaki sposób właściciel działki może wyburzyć budynek, który się na niej znajduje? Działania samowolne są oczywiście stanowczo zabronione. Procedury wyburzenia niechcianych zabudowań są ściśle określone w przepisach Prawa budowlanego. Przepisy te precyzują, kiedy i na jakich zasadach wyburzenie może być przeprowadzone. Znaczenie ma status budynku, jego wysokość oraz lokalizacja. Szczegóły prezentujemy poniżej.

Zgłoszenie wyburzenia budynku

Nie każde wyburzenie budynku wymaga pozwolenia. W wybranych przypadkach wystarczy zgłosić zamiar wyburzenia. Dotyczy to budynków, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a także budynków o wysokości poniżej 8 metrów, jeśli znajdują się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa ich wysokości. Budynki wyburzane nie mogą być też wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną konserwatorską. Wniosek ze zgłoszeniem wyburzenia (oraz oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) należy złożyć w Starostwie. Urząd ma czternaście dni na jego rozpatrzenie. Brak sprzeciwu w tym czasie oznacza wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac wyburzeniowych.

Pozwolenie na wyburzenie budynku

Jeżeli budynek nie spełnia opisanych wyżej warunków (bądź spełnia, lecz urząd uczynił z niego wyjątek), konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wyburzenie. Wówczas należy złożyć wniosek o pozwolenie na wyburzenie. W załączeniu powinny znajdować się dokumenty takie jak: zgoda właściciela obiektu, szkic usytuowania budynku, opis zakresu i sposobu przeprowadzenia wyburzenia, niekiedy również projekt wyburzenia. Decyzję o wydaniu pozwolenia urząd powinien podjąć w ciągu 65 dni. Jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, wymagana okaże się decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z listy zabytków (bądź konserwatora wojewódzkiego, w sytuacji gdy dany budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków; termin na zajęcie stanowiska wynosi równo 30 dni).

Jak rozpocząć prace wyburzeniowe?

Sposób przeprowadzania prac wyburzeniowych nie jest dokładnie wyszczególniony w przepisach. Oczywiście absolutny priorytet powinno stanowić bezpieczeństwo osób pracujących przy wyburzeniach oraz innych, które znajdują się w okolicy. Trzeba pamiętać, że w razie jakichkolwiek niepowodzeń, wypadków, uszczerbków na zdrowiu czy mieniu, odpowiedzialność prawną ponosi właściciel działki. Z tego względu warto kierować się rozsądkiem, a do prac zatrudnić fachowców. Dobry przykład stanowi firma ZON z Kielc, zakład obsługi nieruchomości. Profesjonaliści z doświadczeniem dysponują odpowiednim sprzętem oraz sprawdzonymi metodami w zakresie wyburzeń i rozbiórki obiektów budowlanych – także tych najbardziej wymagających jak biurowce czy zakłady przemysłowe.

Regulamin korzystania z serwisu