Hydrant zewnętrzny

Zasady lokowania hydrantów zewnętrznych

Hydranty zewnętrzne stanowią istotny element infrastruktury przeciwpożarowej. Ich usytuowanie nie jest przypadkowe. Zasady lokowania takich elementów wyposażenia ppoż., precyzyjnie określają przepisy prawne. Dzięki temu w razie potrzeby można je szybko znaleźć i podjąć akcję gaszenia. Jakie rodzaje hydrantów zewnętrznych wyróżniamy i jakie przepisy regulują sposób ich rozmieszczania?

Hydranty zewnętrzne – rodzaje

Ze względu na średnicę nominalną wyróżniamy hydranty zewnętrzne:

 • DN 80,
 • DN 100,
 • DN 150.

Wszystkie te rodzaje hydrantów mogą być montowane w wersji naziemnej, natomiast w wersji podziemnej dopuszczalne są jedynie hydranty DN 80. Wysokiej jakości hydranty o różnych parametrach można kupić w Hurtowni sprzętu BHP i PPOŻ STRAŻAK. To profesjonalny sprzęt, który spełnia wymagane normy dotyczące między innymi klasy szczelności, wymiarów przyłączeniowych kołnierzy czy też ciśnienia nominalnego.

Przepisy dotyczące lokowania hydrantów zewnętrznych zawierają przede wszystkim:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych – Dz.U.2009.124.1030;
 • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351.

Zasady lokowania hydrantów zewnętrznych

Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych stanowi, że hydranty zewnętrzne powinny być sytuowane wzdłuż dróg, ulic i przy skrzyżowaniach. Konieczne jest przy tym zachowanie następujących odległości:

 • 150 m między hydrantami,
 • do 15 m od zewnętrznej krawędzi drogi, ulicy lub jezdni,
 • do 75 m od chronionego obiektu budowlanego,
 • minimum 5 m od ściany chronionego budynku,
 • do 150 m od obiektu budowlanego,
 • na obszarach podmiejskich odległość między hydrantami ma być dostosowana do gęstości istniejącej, a także planowanej zabudowy.

Według przepisów hydranty zewnętrzne mają być ulokowane w punktach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na obszarze danej jednostki osadniczej, a miejsce ich usytuowania powinno  być oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Właściwe umiejscowienie hydrantów zewnętrznych oraz opatrzenie ich odpowiednimi znakami ma ogromne znaczenie, ale to nie jedyne kwestie regulowane przepisami. Hydranty muszą też mieć określoną prawnie wydajność nominalną, dostosowaną do ciśnienia nominalnego na zaworze hydrantowym oraz jego średnicy nominalnej. Dzięki temu, w razie wybuchu pożaru istnieje możliwość szybkiego dostarczenia potrzebnej do jego ugaszenia wody w odpowiedniej ilości.

Regulamin korzystania z serwisu