Prace dekarskie

Zasady bezpieczeństwa przy pracach dekarskich

Prace dekarskie, siłą rzeczy, wykonywane są zazwyczaj na dość dużej wysokości. Układanie pokrycia dachowego, remontowanie konstrukcji, uzupełnianie dachówek czy montaż rynien to dodatkowo zadania skomplikowane i niekiedy trudne do wykonania na tak ograniczonej przestrzeni. Jakich zasad bezpieczeństwa powinien przestrzegać dekarz w czasie realizacji swoich prac?

Duże ryzyko na dużej wysokości

Praca na dachu lub w jego obrębie należy do wyjątkowo niebezpiecznych i, niestety, kończących się często wypadkiem. Upadek z dużej wysokości grozi poważnymi obrażeniami ciała, a z pewnością nikt nie chce do tego dopuścić.

Poza dużą wysokością, na jakiej pracować muszą osoby zajmujące się stawianiem czy naprawianiem dachów, na dekarza czeka także szereg innych zagrożeń, w tym:

  • wysokie temperatury – rozgrzana upałem blacha dachowa czy układana na gorąco papa mogą wywołać poważne oparzenia skóry,
  • ostre przedmioty i narzędzia – takie jak wkręty, nity, gwoździe, młotki czy urządzenia tnące,
  • środki chemiczne – niektóre preparaty mogą działać drażniąco na oczy i skórę,
  • zjawisko olśnienia – zachodzące, gdy światło słoneczne intensywnie odbija się od metalowych elementów prowadząc do uszkodzeń narządu wzroku.

Ponadto nie tylko miejsce bezpośredniej pracy dekarza, ale też całe otoczenie wokół i pod nim, stanowią strefę zagrożenia dla osób postronnych czy mienia. Spadające z dachu narzędzia lub elementy dekarskie mogą stanowić duże niebezpieczeństwo i zagrażać życiu oraz zdrowiu.

Podstawowe elementy zabezpieczenia dekarza na czas pracy

Dzięki określeniu niebezpieczeństw, jakie czyhają na dekarza, możliwe jest także wskazanie, w jaki sposób można zabezpieczyć pracownika na czas przeprowadzania robót na dachu. Na pierwszym miejscu zawsze powinny znajdować się zabezpieczenia fizyczne przed upadkiem z wysokości. Do tych najbardziej standardowych zalicza się bariery czy pomosty, które mogą być używane przez wszystkie osoby pracujące na dachu. Jako środki ochrony indywidualnej wymienić można specjalne szelki czy uprzęże, które doskonale asekurują dekarza w bardzo nagłych sytuacjach. Konieczne jest oczywiście wybieranie atestowanych modeli!

Kolejną bardzo ważną zasadą bezpieczeństwa jest noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej. Dobrany kombinezon czy osobne elementy ubioru, w tym rękawice, kask oraz okulary osłaniają skórę i wzrok przed uszkodzeniami mechanicznymi, poparzeniami i działaniem środków chemicznych. Kask stanowi dodatkową osłonę na wypadek upadku. Dopełnieniem takiego zabezpieczenia powinna być każdorazowa kontrola narzędzi oraz elementów montażowych, z jakich dekarz będzie korzystał, przeprowadzana przed rozpoczęciem dnia pracy. Młotek o poluzowanej główce czy pordzewiałe gwoździe są nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale i świadczą o niefachowości!

O to, w jaki sposób można zabezpieczyć otoczenie pracy zapytaliśmy pracownika firmy dekarskiej Eko-Bud w PaczkowieKażda praca realizowana na wysokości wiąże się z ryzykiem upadku pracownika lub też elementów i narzędzi, jakimi posługuje się w swojej pracy. Takie sytuacje stanowią zagrożenie dla osób znajdujących się na dole, zatem w celu zapobiegania niebezpieczeństwu obowiązkowo wyznaczyć należy strefę ochronną, odpowiednio ją oznakować i w sposób trwały odgrodzić. Koniecznie powinny znaleźć się w jej obrębie informacje o zakazie wstępu osobom postronnym.

Ze względu na duże ryzyko wiążące się z wykonywaniem prac dekarskich zawsze zalecamy zlecanie takich zadań specjalistom w tej dziedzinie. Przed realizacją koniecznie też powinniśmy sprawdzić metody zabezpieczeń stosowane przez danego fachowca czy firmę!

Regulamin korzystania z serwisu