Czym powinna charakteryzować się idealna pompownia domowa?

Pompownie umożliwiają przesyłanie cieczy na duże odległości oraz w górę, wbrew grawitacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku ścieków, które powinny być kierowane ku sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni. Na potrzeby gospodarstwa domowego możliwe jest zamontowanie przydomowej pompowni ścieków. Jak działa to urządzenie, czym się wyróżnia i jakie cechy powinna mieć idealna przepompownia?

Czym są przydomowe pompownie ścieków?

Przepompownie pozwalają transportować ścieki na duże odległości. Są przeznaczone do kanalizacji ciśnieniowej, która jest alternatywą dla kanalizacji grawitacyjnej w sytuacji, gdy jej założenie byłoby zbyt kosztowne lub problematyczne. Pompownia umożliwia transport ścieków z jednego lub wielu budynków do kanalizacji grawitacyjnej albo do oczyszczalni.

Pompownie ścieków mogą obsługiwać kanalizację o różnej skali – mówi ekspert z firmy Inwap Haas. – Od niewielkich przydomowych obiektów, które zaspokajają potrzeby pojedynczego gospodarstwa domowego, po duże pompownie sieciowe pracujące na potrzeby większych areałów i większej liczby ludności.

Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia pompownia musi być wyposażona w cztery elementy: zbiornik, pompę, część hydrauliczną oraz automatykę i sterowanie. Pod względem ciśnienia pracy pompy wyróżnia się kanalizację ciśnieniową i wysokociśnieniową (odpowiednio 0,3 i 0,6 MPa).

Charakterystyka idealnej domowej pompowni ścieków

Przydomowa przepompownia ścieków (kompaktowa, zagrodowa przepompownia ścieków, urządzenie zbiornikowo-tłoczne – UZT) to obiekt przygotowywany na zamówienie, precyzyjnie dopasowany do potrzeb konkretnego miejsca i osób je zamieszkujących.

Czym powinna wyróżniać się idealna przepompowania ścieków? Przede wszystkim zbiornik powinien być odporny na napór zarówno ziemi (od zewnątrz), jak i zawartości. Oprócz tego ma on wyróżniać się szczelnością, aby nie zanieczyszczać otoczenia. Zaletą będzie także niewielka waga własna zbiornika przy jednoczesnej wystarczającej pojemności.

Kolejną mocną stroną kompaktowej przepompowni jest rozdrabniacz. W takie urządzenie wyposażone są np. pompy serii ORKA. Rozdrabniacz miesza i napowietrza ścieki, dzięki czemu utrzymują one jednorodną płynną strukturę, nie dochodzi do ich osadzania się ani zagniwania.

Ogromną zaletą z punktu widzenia osób zajmujących się kompaktową przepompownią ścieków jest szybkozłącze hydrauliczne, dzięki któremu można obsługiwać pompę, armaturę zwrotną oraz zaporową bez wchodzenia do zbiornika, pozostając na powierzchni gruntu. To rozwiązanie sprawia, że nie trzeba zanurzać nawet ręki, co czyni pracę łatwiejszą i bardziej higieniczną.

Regulamin korzystania z serwisu