Kotły ekologiczne

Dyrektywa ecodesign a charakterystyka kotła. Co warto wiedzieć?

Dbając o czystość naszego powietrza, nie możemy oczywiście w dalszym ciągu korzystać z przestarzałych „kopciuchów”, czyli kotłów grzewczych o bardzo niskiej sprawności i jednocześnie wysokiej emisyjności pyłów i dymów. Okazuje się jednak, że dysponujemy już teraz bardzo nowoczesnymi jednostkami grzewczymi wykorzystującymi także paliwa stałe, a jednocześnie spełniającymi wszystkie obowiązujące obecnie normy środowiskowe.

Jak pogodzić ekologię z ekonomią przy pozyskiwaniu energii?

Droga do przejścia na całkowicie „zieloną” i zeroemisyjną energię jest ze względów technicznych oraz ekonomicznych nadal bardzo długa. Energia z wiatru, wody i słońca dzisiaj nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ludzkości. Ciągle więc najważniejszym dla nas źródłem energii pozostają i przez jakiś jeszcze czas będą pozostawać ropa, gaz, węgiel oraz biopaliwa.

Szczęśliwie, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym już obecnie dysponujemy kotłami grzewczymi o bardzo wysokiej sprawności i minimalnej emisyjności, co pozwala żywić nadzieję, że zdążymy jeszcze uratować nasz świat i doczekamy czasów, w których to będziemy korzystać wyłącznie z „czystej i jednocześnie taniej energii”.

Chcąc wyjaśnić naszym czytelnikom, na czym takie nowoczesne rozwiązania polegają i jak się one mają do tzw. dyrektywy ECODESIGN, posłużymy się przykładem produktów firmy KOTŁY GRZEWCZE DRAGON z Pleszewa. Wybraliśmy akurat te właśnie kotły grzewcze, ponieważ wedle naszej oceny doskonale godzą z sobą wymagania ekologiczne z opłacalnością ekonomiczną.

Charakterystyka kotłów klasy 5. w kontekście dyrektywy ECODESIGN

Przedmiotowa dyrektywa została wprowadzona przez Parlament Europejski i wyznacza ona nowe standardy wydajności i efektywności dla wszystkich kotłów grzewczych klasy 5. na paliwa stałe wprowadzanych na rynek europejski po 01 stycznia 2020 roku. Każdy kocioł spełniający normy określone przez te standardy otrzymuje certyfikat Ecodesign i jest specjalnie znakowany.

Przedstawiając rzecz w bardzo wielkim skrócie, możemy powiedzieć, że kotły sygnowane znakiem Ecodesign spełniają wszelkie ekologiczne normy przez cały czas ich eksploatacji, niezależnie od tego, z jaką mocą w danej chwili pracują, co ma oczywiście niebagatelny i pozytywny wpływ na nasze naturalne środowisko. Kotły z certyfikatem Ecodesign są o wiele wydajniejsze i produkują o 25% więcej energii z takiej samej ilości paliwa, jaką trzeba było zużyć przy korzystaniu ze starszych konstrukcji kotłowych klas 3 i 4; jest to oczywisty zysk ekonomiczny dla ich użytkowników.

Takie kotły jak KOVERT czy DRAGON spalające ekogroszek, czy BIOVERT wykorzystujące pellet drzewny i agropellet to w pełni nowoczesne i przyjazne dla środowiska, a jednocześnie ekonomiczne. Urządzenia.

Regulamin korzystania z serwisu