Oszczędzanie dzięki fotowoltaice

Ile można zaoszczędzić dzięki panelom fotowoltaicznym?

Fotowoltaika zaliczana jest do czystej energii odnawialnej. Ma ogromny potencjał rozwojowy. Upatruje się w niej bogate źródło zielonej energii i przewiduje, że już wkrótce stanie się energetyką przyszłości. Zawdzięcza to przede wszystkim swoim niepodważalnym zaletom. Po pierwsze, jej produkcja nie pozostawia śladu węglowego, po drugie przynosi ogromne korzyści ekonomiczne. Sprawdź, ile można zaoszczędzić dzięki fotowoltaice!

Parę słów o tym, jak powstaje energia elektryczna ze słońca

Zjawisko fotowoltaiczne poznane było już bardzo dawno. Mimo to dopiero w połowie zeszłego wielu konstruktorzy rozpoczęli wykorzystywać je do produkcji energii elektrycznej. Powstawały wówczas prototypy dzisiejszych paneli fotowoltaicznych. Już pierwsze próby wskazywały, że energia pozyskiwana ze słońca będzie stosunkowo tania. I tak się stało.

„Proces produkcji energii elektrycznej – wyjaśnia specjalista z firmy Better Energy, która zajmuje się instalacjami odnawialnych źródeł energii – przebiega w ogniwach fotowoltaicznych. Mają one właściwości półprzewodników i najczęściej do ich budowy wykorzystuje się takie pierwiastki jak krzem, german i selen. Ogniwa te tworzą płaskie i wygodne w montażu panele, które instaluje się w dobrze nasłonecznionych miejscach, na dachach budynków lub specjalnych konstrukcjach. Prąd stały, który powstaje w ogniwach, przesyłany jest do falowników. Ich zadaniem jest jego zamiana na prąd zmienny o parametrach odpowiadających prądowi płynącemu w sieci energetycznej”.

Fotowoltaika energetyką prosumencką

Energia pozyskiwana ze słońca za pomocą domowych instalacji fotowoltaicznych zaliczana jest do energetyki prosumenckiej. Prosument energii elektrycznej to osoba, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedaje do sieci energetycznych. Jest jednoczenie producentem i konsumentem. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii taka instalacja domowa nie może przekraczać 50 kW. Dla prosumenta liczy się więc bilans wynikający z różnicy pomiędzy energią wyprodukowaną a zużytą. W wielu przypadkach różnica ta wychodzi na korzyść właściciela instalacji i pozwala na znaczne oszczędności w budżecie domowym.

Korzyści przy zakupie i montażu instalacji – dotacje i odliczenia od podatków

Już w momencie zakupu instalacji fotowoltaicznej właściciel odnosi pierwsze korzyści ekonomiczne. Montaż instalacji fotowoltaicznych dofinansowany jest z funduszy unijnych, rządowych i samorządowych na podstawie różnych programów pomocowych i rozwojowych. Dostępne są także inne instrumenty finansowe, takie jak długoterminowe kredyty, pożyczki oraz leasing. Od 1 stycznia 2019 roku osoba fizyczna ma możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej. Gospodarstwa domowe mogą odliczyć 17% kosztów, podmioty gospodarcze 19%, a gospodarstwa rolne 25% kosztów brutto.

Szybki zwrot inwestycji w fotowoltaikę

Najlepszym dowodem na opłacalność korzystania z energii fotowoltaicznej jest bardzo szybki zwrot inwestycji. Szacuje się go na okres od 6 do 8 lat. Oczywiście, zależy on od warunków pogodowych oraz kosztów inwestycji i wysokości dotacji. Energia słoneczna, nie tylko słusznie zasługuje na miano zielonej energii, ale także wyjątkowo taniej. Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają w zasadzie żadnej obsługi ani serwisu, nie generują więc dodatkowych kosztów. Po zwrocie inwestycji przynoszą same zyski. Dodatkowe opcje, takie jak połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła pozwalają na budowę instalacji grzewczych, które całkowicie eliminują koszty zużycia energii elektrycznej z sieci energetycznych.

Instalacje fotowoltaiczne uniezależniają właścicieli od zmian cen prądu, generują bardzo duże oszczędności oraz przyczyniają się  do ochrony środowiska naturalnego. Same zyski.

Regulamin korzystania z serwisu