Specyfika i rodzaje czujników temperatury PTC

Czujniki temperatury zawierają w swojej obudowie termistor typu NTC lub PTC. Rezystor NTC to element półprzewodnikowy, którego rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Rezystory PTC stanowią element półprzewodnikowy, którego rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

Czujniki NTC mają znacznie większe zastosowanie ze względu na bardziej liniowy przebieg zależności pomiędzy rezystancją a temperaturą. Są wmontowywane w kolektory dolotowe pod korpusem przepustnicy, czyli w miejscu, gdzie ma styczność z płynem chłodzącym silnik.

Czujniki udostępniają sterownikowi sygnał (napięcie), którego wartość może się zmieniać wraz ze zmianą temperatury cieczy chłodzącej.

Specyfika czujników temperatury PTC

Czujniki temperatury PTC znane są również pod nazwą rezystory lub termistory PTC. Są to rezystory półprzewodnikowe uzależnione od temperatury, a ich najważniejszym zadaniem jest zmiana oporności elektrycznej w momencie zmiany temperatury w zakresie reagowania. Czujniki temperatury PTC wykorzystywane są przede wszystkim do ochrony uzwojeń w silnikach elektrycznych lub transformatorach przed nadmierną temperaturą. Stosowane są też w maszynach, elektronarzędziach, a także łożyskach maszynowych i w regulowaniu temperatury półprzewodników mocy. Są powszechnie stosowane ze względu na bardzo precyzyjny zakres reakcji, małe rozmiary i minimalną inercję termiczną przy niewysokich kosztach.

Zapewniają dokładne pomiary, stosunkowo duży zakres pomiaru temperatury, szybką reakcję oraz małą bezwładność czujnika.

Termorezystory metalowe półprzewodnikowe mogą współpracować z miernikami przy pomiarach dokładnych z mostkami prądu stałego, przy pomiarach technicznych z technicznymi mostkami prądu stałego, z miernikami ilorazowi, z rejestratorami, omomierzami elektronicznymi lub poprzez interfejsy z układami komputerowymi.

Regulamin korzystania z serwisu