Charakterystyka przekładników prądowych

Jednym z najważniejszych zadań energetyki jest zapewnienie niezawodności sieci i jej sprawnego działania. Dotyczy to także jej poszczególnych systemów, z zachowaniem odpowiednich parametrów jakości energii. Zadanie to jest ułatwione dzięki zastosowaniu różnego rodzaju urządzeń. Jednym z nich jest przekładnik prądowy, który w znacznym stopniu odpowiada za niezawodną pracę układów elektrycznych.

Przekładniki prądowe – co warto o nich wiedzieć?

Przekładnik prądowy oraz napięciowy bardzo często określane są również transformatorami prądu lub napięcia. Ich przeznaczeniem jest przede wszystkim pomiar parametrów prądu i napięcia w danym punkcie sieci energetycznej bądź urządzenia elektrycznego. Pomiary te służą do:

  • określenia ilości przepływającej energii elektrycznej
  • lokalizacji zdarzeń w sieci (np. zwarcia, uszkodzenia elementów sieci, przeciążenia)
  • jakości energii elektrycznej (charakter pobieranej mocy, odkształcenie prądu, napięcia)

Jak podkreśla specjalista z firmy Fabryka Aparatów Elektrycznych Zwarpol Sp. z o.o.:

Przekładnik prądowy jest podstawowym źródłem sygnału w większości układów automatyki elektroenergetycznej. Dzięki jego zastosowaniu kontrolowana jest praca systemu, zapewniona poprawna praca wielu urządzeń elektroenergetycznych i uzyskana wymagana niezawodność dostaw energii elektrycznej do konsumentów.

Dlaczego przekładniki prądowe są ważne?

Przekładnik prądowy pełni również rolę transformatora – o charakterze jednofazowym lub trójfazowym – który ma stosunkowo małą moc znamionową i poziom napięcia zwarcia. Cechuje go przede wszystkim bardzo mały poziom rozproszenia, a także niewielka wartość prądu jałowego. Niezwykle istotną kwestią w tym przypadku jest zapewnienie odpowiedniej izolacji WN. Odpowiednie zaizolowanie powinno być zastosowane między innymi pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi oraz wtórnymi. W drugiej kolejności należy odpowiednio zabezpieczyć uzwojenie pierwotne.Przekładniki prądowe stosowane są w tym celu już przy napięciach liniowych od 400 V – np. w laboratoriach wysokiego napięcia czy rozdzielniach zakładowych, urządzeniach automatyki przemysłowej do mega woltów w sieciach energetycznych najwyższych napięć.

Z jakimi rodzajami przekładników można się spotkać?

Szeroki zakres napięć oraz prądów, które występują w układach elektroenergetycznych, a także bardzo różnorodne cele i wymagania, które stawiane są przekładnikom przy ich zróżnicowanym umiejscowieniu czy sposobie instalacji, doprowadziły do powstania różnego rodzaju konstrukcji. Dzięki temu ich montaż jest zdecydowanie prostszy i możliwy do przeprowadzenia w różnych warunkach. Wpłynęło to również na dokonanie podziału, który określa różne kategorie przekładników.

Podstawowe kryterium dotyczące podziału przekładników uwzględnia sposób ich działania. W tym zakresie wyróżnia się:

  •  przekładniki konwencjonalne: a) indukcyjne – w tego rodzaju przekładnikach korzysta się z zasady transformacji, która wynika ze zjawiska indukcji elektromagnetycznej; b) pojemnościowe, rezystancyjne –  działające na zasadzie dzielenia, odkładania napięcia na elementach pojemnościowych, rezystancyjnych.
  • przekładniki niekonwencjonalne (elektroniczne lub optoelektroniczne) – które wykorzystują w swoim działaniu różne zjawiska zachodzące w fizyce mogące wskazać wielkość prądu, napięcia.
Regulamin korzystania z serwisu