Jak sprawdzać stan instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych?

Przegląd stanu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych odgrywa istotną rolę dla zapewnienia sprawności użytkowania urządzeń technicznych, a przede wszystkim jest gwarancją bezpieczeństwa pod względem zagrożenia pożarowego. Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej wynika z przepisów prawa budowlanego, które wskazują, że obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego otoczenia.

Jak wygląda przegląd instalacji elektrycznej i kiedy go wykonać?

W zakres przeglądu instalacji elektrycznej wchodzi ocena sprawności stanu połączeń, osprzęt, zabezpieczenia środków ochrony przed porażeniem, oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przegląd instalacji elektrycznej powinno się wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Nie oznacza to jednak, że przegląd taki wykonuje się tylko raz w przeciągu tego okresu. Na jego częstotliwość ma wpływ wiele czynników, takich jak np. wiek instalacji elektrycznej, narażenie na działanie czynników zewnętrznych, przeznaczenie obiektu budowlanego oraz wyniki otrzymane z poprzedniej kontroli.

Przegląd instalacji elektrycznej dzieli się na dwa etapy, przy czym pierwszy z nich to tzw. oględziny, a kolejny to czynności związane z wykonywaniem prób i pomiarów instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. Oględziny instalacji to badanie, które angażuje wszystkie zmysły (bez użycia próbników i mierników), a więc wymaga pełnej kontroli organoleptycznej, w celu sprawdzenia poprawności doboru montażu.

Oględziny wykonuje się przed przystąpieniem do pomiarów i prób, zwykle przy wyłączonej instalacji elektrycznej. Drugi etap – zakres prób i pomiarów instalacji elektrycznej- odbywa się w taki sam sposób, jak przeglądy przy sprawdzeniu odbiorczym. Takie badania pozwalają ocenić stan oraz gotowość do pracy instalacji. Przy wykonywaniu przeglądu należy pamiętać, aby sprawdzić dokumentację techniczną pod względem zgodności z wymaganymi przepisami krajowymi oraz normami.

Dlaczego należy wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Jak mówi elektryk z firmy Megam, która oferuje wykonywanie przeglądów elektrycznych:

Wykonywanie okresowych przeglądów elektrycznych jest bardzo ważne w kwestiach bezpieczeństwa oraz ewentualnego uzyskania odszkodowania pieniężnego w razie nieszczęśliwego zdarzenia.

Podejmowane czynności związane z przeglądem instalacji elektrycznej, które wynikają z przepisów prawnych, wpływają w bezpośredni sposób na bezpieczeństwo eksploatacji obiektów. Zlecając wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej, warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej firmy oferującej usługi elektryków. Takie osoby dysponują niezbędnymi urządzeniami z aktualnymi certyfikatami.

Regulamin korzystania z serwisu