Kto zobowiązany jest do uzyskania uprawnień elektrycznych?

Kto może uczestniczyć w kursach elektrycznych?

Każda osoba, zamierzająca wykonywać pracę związaną z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych zobowiązana jest odbyć stosowne szkolenie przygotowujące do sprawowania czynności eksploatacyjnych zarówno w teorii, jak i w praktyce. Ukończenie kursu i zdobycie uprawnień pozwala poszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności, a dzięki niewielkim wymaganiom, uczestnikiem szkolenia może stać się niemal każdy.

 Wymagania dotyczące osób ubiegających się o uprawnienia elektryczne

W kursach elektrycznych może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Od uczestników nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie (np. elektryczne lub techniczne), a wystarczy jedynie wykształcenie podstawowe. W obliczu tak niewielkich wymagań, warto jest poszerzyć swoje kwalifikacje i wiedzę, pomocne w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Ze względu na fakt, iż uprawnienia ważne są przez okres 5 lat, kursy skierowane są nie tylko do osób pragnących uzyskać kwalifikacje po raz pierwszy, ale również do tych, które zamierzają odnowić swoje uprawnienia. W szkoleniu mogą wziąć udział pojedyncze osoby, a także zorganizowane grupy pracownicze – w takiej sytuacji przeprowadzane jest szkolenie zamknięte. Należy pamiętać, iż według przepisów prawa elektrycznego, każdy, kto zajmuje się instalacjami sieci elektrycznych lub też eksploatacją urządzeń elektrycznych, musi posiadać stosowne uprawnienia elektryczne. Przepis ten dotyczy przede wszystkim elektryków, monterów, serwisantów, palaczy kotłów czy instalatorów.

 Jakie uprawnienia można zdobyć na kursie?

Szkolenie elektryczne składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Uprawnienia możliwe są do uzyskania w kategorii Eksploatacji „E”, dotyczącej obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontroli i pomiaru urządzeń, instalacji i sieci, a także w kategorii dozoru „D” obejmującej kierowanie czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji. Tego typu uprawnienia potrzebne są również pracownikom technicznym, nadzorującym eksploatację urządzeń, instalacji i sieci. Cały kurs trwa około 6 godzin i zakończony jest egzaminem państwowym, co pozwala na uzyskanie potrzebnych uprawnień w ciągu zaledwie jednego dnia, a niektóre ośrodki szkoleniowe umożliwiają przekazanie uprawnień do odbiorcy nawet w ciągu 24 godzin – przykład stanowi Ośrodek Szkoleniowy Galileum.

Warto dodać, iż szkolenia zamknięte dostosowane są do potrzeb klientów, a co za tym idzie, ich organizacja przeprowadzana jest w dogodnym dla danej firmy miejscu i czasie. Także sam program kursu jest ściśle dopasowany do potrzeb konkretnego zakładu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Regulamin korzystania z serwisu