docieplanie poddaszy

Metody docieplania poddaszy

Izolacja termiczna jest jedną z ważniejszych kwestii związanych z oszczędnością energetyczną budynku. Od jej skuteczności zależą rachunki za energię, potrzebną do zapewnienia mieszkańcom właściwego komfortu termicznego. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie poddasza przed ucieczką ciepłą. Przeczytaj, która z metod docieplania jest najskuteczniejsza.

Metody klasyczne docieplania poddaszy

Jeszcze niedawno podstawowym sposobem docieplania poddaszy było zabezpieczanie wewnętrznych płaszczyzn dachu matami z wełny mineralnej, układanej pomiędzy krokwiami. Metoda ta, choć wydaje się skuteczna, nie do końca zabezpiecza dom przed wymianą termiczną. W szczelinach i trudnodostępnych miejscach tworzą się mostki termiczne, które obniżają efektywność docieplania. Innym sposobem jest ocieplenie zewnętrze, czyli montaż materiału izolacyjnego jeszcze przed ułożeniem pokrycia dachu. Do krokwi przytwierdza się specjalne płyty termoizolacyjne. Ten drugi sposób nie cieszy się jednak dużym powodzeniem, przede wszystkim dlatego, że coraz częściej stosuje się nowoczesną metodę docieplania poddaszy za pomocą natrysku pianką poliuretanową. Więcej informacji o tej technologii zdobyć można, kontaktując się z wykonawcami termoizolacji natryskowej Pian-Pur z Krzyżanowic koło Wrocławia.

Dlaczego warto stosować pianę poliuretanową do izolacji?

Pianka poliuretanowa to innowacyjny materiał izolacyjny. Charakteryzuje się nienasiąkliwością, odpornością na działanie czynników chemicznych oraz bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła niezmiennym przez dziesiątki lat. Jest także materiałem bezpiecznym dla zdrowia człowieka. Niski współczynnik  przewodzenia ciepła  powoduje, że warstwa pianki może mieć mniejszą grubość niż tradycyjne materiały izolacyjne przy zachowaniu takiej samej skuteczności ochrony. Dużą zaletą tego materiału jest jego odporność na temperaturę. Oprócz tego piana poliuretanowa ma dobre własności tłumienia dźwięków.

Zalety metody natryskowej pianą PUR

W przeciwieństwie do ocieplania poddaszy sztywnymi płytami termoizolacja pianką PUR przynosi zdecydowanie lepsze efekty. Pianka nanoszona na dowolne podłoże wytwarza warstwę izolacyjną pozbawioną mostków termicznych. Doskonale dopasowuje się do kształtów powierzchni i dociera do najmniejszych szczelin. Ocieplenie dachu metodą natryskową sprawdza się zwłaszcza przy więźbach dachowych o skomplikowanej konstrukcji, z dużą ilością załamań i krzyżujących się elementów. Piankę stosować można w nowych budynkach i w obiektach modernizowanych do uzupełniania istniejącego ocieplenia.

Regulamin korzystania z serwisu