Izolacja ogniochronna

Natrysk ogniochronny w zastosowaniach wewnętrznych

Natrysk ogniochronny to specjalna powłoka konstrukcji stanowiąca izolację oraz zabezpieczenie elementów przed nadmiernym nagrzaniem. Dzięki niej, stalowe i żelbetowe elementy nie tracą właściwości mechanicznych w początkowych etapach pożaru. Jednym z największych czynników, który wpływa na przewagę natrysku ogniochronnego nad farbami pęczniejącymi czy też obudowami z płyt, jest dość niska cena. Dzięki mniejszemu nakładowi pracy w przypadku zastosowania tej metody, można zabezpieczyć te same elementy natrysku kilkukrotnie taniej. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów natrysków o różnych właściwościach. Co można zabezpieczać natryskiem ogniochronnym?

Ochrona konstrukcji stalowych

Dobierając zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji należy określić, jakie elementy wymagają izolacji, a także, jaka jest klasa korozyjności stali w danym budynku. Określenie tych parametrów pozwala na dobranie odpowiedniej grubości ogniochronnego natrysku na stal. Aby stal mogła być właściwie zabezpieczona, musi być wolna od rdzy i zanieczyszczeń, a także w zależności od typu, zabezpieczona przed korozją.

Natrysk ogniochronny można wykorzystać w celu zabezpieczenia stali kwasoodpornej, czarnej oraz ocynkowanej. Metoda natryskowa jest wybierana bardzo często ze względu na niską cenę i krótki czas rozprowadzania.

Ochrona konstrukcji żelbetowych

Zabezpieczając natryskiem ogniochronnym elementy żelbetowe, wszystko zależy od grubości danych elementów oraz od odległości osiowej zbrojenia.

Jak mówi specjalista z firmy będącej producentem wyrobów ogniochronnych Carboline PolskaZawsze przed nałożeniem natrysku ogniochronnego należy oczyścić żelbet z luźnych elementów. Musi być również dokładnie umyty z kurzu i olejów antyadhezyjnych. Jeżeli żelbet nie jest w dobrej kondycji, wymagane jest dodatkowe siatkowanie. Natrysk ogniochronny można stosować również do kompleksowego zabezpieczania stropów żelbetowych z nośnymi stalowymi belkami.

Natryski lekkie i ciężkie

Natryski ogniochronne mogą być rozprowadzane technologią suchą (natryski lekkie) oraz technologią mokrą (natryski ciężkie). Te pierwsze są podawane specjalnym agregatem w postaci suchej, aby dopiero u ujścia dyszy zostać zwilżone wodą. Najczęściej są wykorzystywane w budownictwie ogólnym. Natryski ciężkie są zarabiane z wodą bezpośrednio przed podaniem do agregatu. Stanowią najczęściej ochronę na wypadek pożarów w tunelach.

Natrysk ogniochronny jest stosowany najczęściej przy zabezpieczaniu konstrukcji stalowych i żelbetowych. Jego głównymi zaletami są niska cena, a także stosunkowo krótki czas rozprowadzania na powierzchniach. Dodatkowo może on stanowić izolację akustyczną i termiczną oraz być stosowany wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Regulamin korzystania z serwisu