Izolacje akustyczne

Rodzaje izolacji akustycznych

Większość instalacji przemysłowych powoduje hałas o różnym natężeniu. Może się on wiązać z pracą urządzeń mechanicznych i dźwiękami towarzyszącymi pracy silników lub przekładni, a także przemieszczaniem się elementów ruchomych. Często jego przyczyną jest też transport surowców lub wyrobów oraz działanie instalacji przesyłowych i ich elementów np. wentylatorów albo turbin. Jedną z kluczowych kwestii będzie więc dążenie do ograniczenia hałasu.

Szkodliwość hałasu i sposoby jego ograniczania

Hałas jest jednym z czynników, które mają duży wpływ na zdrowie osób narażonych na jego działanie. Przy jego mniejszych poziomach powoduje pogorszenie samopoczucia, trudności z koncentracją. Przedłużająca się ekspozycja na hałas oznacza podnoszenie się poziomu stresu, a często także daje efekty w postaci przewlekłego zmęczenia. W razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu nadmierny hałas może prowadzić do pojawiania się groźnych schorzeń narządu słuchu – pojawiają się one zwykle już przy 90–130 decybelach. Wartości powyżej 130 decybeli mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Ze względu na szkodliwość hałasu przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek podejmowania działań zmierzających do obniżenia jego poziomu, np. wykonania izolacji akustycznych redukujących emisję hałasu. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu w miejscu pracy nie może przekraczać średnio 85 decybeli podczas 8-godzinnego dnia pracy, szczytowe mierzone wartości nie mogą być wyższe niż 115 i 135 decybeli. Przy przekroczeniu wartości progowych obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej w postaci ochronników słuchu.

Jak można ograniczać emisję hałasu?

Hałas rozchodzi się w postaci fal dźwiękowych, które natrafiając na przeszkodę, częściowo się od niej odbijają, a częściowo zamieniają na drgania i wibracje. Sposobem na wytłumienie hałasu będzie więc zastosowanie materiałów, które będą w stanie zaabsorbować fale akustyczne, zapobiec ich odbiciom i doprowadzić do wytłumienia. W tym celu stosuje się substancje o wysokiej elastyczności, dzięki którym wibracje można zamienić w energię cieplną, powstającą wskutek drgań cząsteczek materiałów tworzących wygłuszenie. Firmą, która specjalizuje się w tego rodzaju systemach, jest IZOSERWIS. Wśród najczęściej stosowanych rodzajów izolacji akustycznych znajdują się obudowy akustyczne urządzeń, izolacje pomieszczeń, w których się one znajdują, a także stosowanie osłon na rurociągi bądź przewody wentylacyjne, również w postaci tłumików akustycznych, mat wygłuszających lub izolatorów drgań.

Regulamin korzystania z serwisu