folia-izolacyjna

Rodzaje izolacji przeciwwilgociowych

Wilgoć to jeden z głównych czynników wpływających na niszczenie obiektów budowlanych. W celu zminimalizowania jego destrukcyjnego działania stosuje się odpowiednie materiały izolacyjne.

Rodzaj izolacji przeciwwilgociowych

W sztuce budowlanej wyróżnia się podział izolacji przeciwwilgociowych na dwie kategorie. Są to:

  • Izolacje pionowe – układana na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ściany fundamentowej oraz zewnętrznej stronie ścian piwnicy
  • Izolacje poziome – układana na ławach fundamentów i w ścianach piwnic nad stropem oraz pod posadzką

Oba te rodzaje izolacji powinny łączyć się ze sobą w celu zapewnienia maksymalnej szczelności.

Warto mieć świadomość, że izolacja przeciwwilgociowa nie jest tym samym co izolacja przeciwwodna – mówi przedstawiciel FH Zajkowska – Pierwsza z nich jest izolację typu lekkiego, stosuje się ją w przypadku domów posadzonych na gruntach o dużej przepuszczalności i powyżej poziomu wód gruntowych. Izolacje przeciwwodne to z kolei izolacje ciężkie, stosowane w budynkach posadzonych poniżej poziomu wód gruntowych i na gruntach nieprzepuszczalnych.

Materiały hydroizolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe wykonywane mogą być z następujących tworzyw:

  • Emulsje asfaltowe – stosowane są jako samodzielna izolacja lub w charakterze gruntu do betonu lub spoiwa dla papy asfaltowej
  • Roztwory asfaltowe – znajdują podobne zastosowanie jak emulsje, mogą być również wykorzystywane jako samodzielne izolacje ciężkie. Mogą rozpuszczać styropian i inne rodzaje izolacji termicznej, dlatego należy używać ich ostrożnie.
  • Lepiki asfaltowe – są to mieszanki rozpuszczalników, asfaltów, substancji uplastyczniających i wypełniaczy. Wykorzystywane jako samodzielne izolacje lub klej do papy
  • Masy bitumiczne – w zależności od ilości stosowanych warstw mogą być wykorzystywane jako izolacje lekkie lub ciężkie
  • Papa – bardzo powszechnie stosowany materiał hydroizolacyjny, wykorzystywanych do oklejania fundamentów, stropodachów i dachów skośnych. Stosowane zarówno w charakterze izolacji lekkich, jak i ciężkich.
  • Folie izolacyjne – wykonywane z PCV i polietylenu (tzw. folie płaskie) lub polietylenu o dużej gęstości (tzw. folie kubełkowe). Można je montować poprzez wciskanie w zaprawę, przyklejeniu lub przy pomocy gwoździ.

Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa jest tak ważna?

Wyróżnia się trzy rodzaje wilgoci: opadową, gruntową oraz parę wodną, zbierającą się we wnętrzach w wyniku ich naturalnej eksploatacji (najsilniej w łazienkach i kuchniach, zaopatrzonych w ujęcia wody. Wilgoć w zbyt dużych ilościach może wnikać w strukturę ścian oraz, podłóg, stropów, więźby dachowej czy okien i drzwi, doprowadzając do ich powolnego niszczenia. Ponadto stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców domu, gdyż stwarza dobre warunki dla rozwoju grzybów i pleśni. Właśnie w celu zapobiegania przenikania wilgoci do wnętrza domu stosuje się odpowiednie izolacje.

Regulamin korzystania z serwisu