Termoizolacja w przypadku wysokiej temperatury

Korzystanie z materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych do wysokich temperatur, wynika z najróżniejszych potrzeb. Stosowane są one w warunkach wysokich temperatur, w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z płomieniami, gazami, materiałami stałymi, stopionymi itd. Ograniczają one emisję ciepła ze źródła do otoczenia.

Po co stosuje się materiały izolacyjne

Materiały izolacyjne można stosować z kilku powodów. Wśród nich znajdziemy przestrzeganie wymagań BHP, powody technologiczne, czynniki ekonomiczne oraz prewencyjną ochronę urządzeń i budynków. Według przepisów BHP zewnętrzne, gorące powierzchnie instalacji, będące w zasięgu ręki, powinny być osłonięte odpowiednio dobranymi izolacjami, tak aby wykluczyć możliwość oparzeń. Ponadto izolacje stanowią również system ograniczający lub zapobiegający szkodom, które mogą powstać w wyniku działania wysokich temperatur.  Do powodów technicznych zaliczymy potrzebę izolowania wynikającą z konieczności utrzymania jednorodnej temperatury czynnika roboczego, zwiększenia wydajności ogrzewania, zapobieganiu wydostawaniu się wysokiej temperatury poza kontrolowaną strefę. Zawierają się w tym również czynniki ekonomiczne, związane z oszczędzaniem energii. Z tego powodu ocieplane są np. rurociągi czy węzły ciepłownicze. Izolacja w celu prewencji ochrony urządzeń i budynków, natomiast pozwala zapobiegać m.in. zbieraniu się pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych izolowanych obiektów.

Materiały i rodzaje wyrobów termoizolacyjnych

Materiały termoizolacyjne produkowane są z niektórych surowców pochodzenia mineralnego, organicznego. Podstawową cechą, która powoduje, że materiały te są szczególnie przydatne w przypadku izolacji wysokotemperaturowej, jest ich struktura, która odznacza się wysokim oporem ciepła oraz niska pojemność cieplna powietrza w bezruchu. Wśród materiałów stosowanych do takiego typu izolacji, znajdziemy m.in. styropian, poliuretany, szkło piankowe, wełnę mineralną, wysokotemperaturowe włókna szklane oraz ceramiczne. Z tych i wielu innych materiałów powstają specjalne wyroby termoizolacyjne. Wśród nich są włókniny i tkaniny stosowane do izolacji cieplnej przewodów parowych i wodnych, kotłów, zbiorników. Dzielą się ona na kilka rodzajów, w zależności od materiału i procesu wykonania. Szklane, wykonane z przędzy szklanej w procesie tkania w splocie płóciennym, Kaolinowe, których podstawą jest przędza glinokrzemianowa, zbrojona w procesie produkcji drucikiem inconelowym. Ceramiczne wykonane z przędzy ceramicznej, nitkowanej, zbrojonej drucikiem mosiężnym, miedzianym, stalowym lub bez zbrojenia.

Regulamin korzystania z serwisu