Wymagania dotyczące ścian będących elementem oddzielenia przeciwpożarowego

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki właściwie zabezpieczone przed ogniem, określa „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakich powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, a konkretnie jego VI dział pod nazwą „Bezpieczeństwo pożarowe”. Rozdział dotyczący stref pożarowych i oddzielań przeciwpożarowych mówi o tym, jak zaprojektować i wykonać budynek, by w razie pożaru ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru na budynki sąsiednie.

Definicje i podstawy

Według wspomnianego we wstępie Rozporządzenia, strefę pożarową stanowi budynek lub jego część, która oddzielona jest od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego albo pasami wolnego terenu. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego to oczywiście ściany lub stropy, które muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Wszystkie otwory, które występują w tych ścianach lub stropach, muszą być obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi albo zamykane za pomocą specjalnych drzwi przeciwpożarowych. Rozporządzenie określa dokładnie, że powierzchnia otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany. Dla stropu wartość ta wynosi 0,5% jego powierzchni. Przedsionki przeciwpożarowe nie mogą być mniejsze niż 1,4×1,4 m (rzut poziomy). Wszystkie ściany, strop, osłony obuowy przewodów i kabli elektrycznych w przedsionku muszą być wykonane z materiałów niepalnych, klasa ogniowa to minimum EI 60 – dowiadujemy się w firmie JACK-SERVIS z Warszawy. W Rozporządzeniu znajdziemy dokładną tabelę z wymaganiami klas odporności ogniowej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego i zamknięć.

Wytyczne dotyczące wznoszenia ścian

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wznoszone na własnym fundamencie lub na stropie, który jest oparty na konstrukcji nośnej o odporności ogniowej minimum takiej samej jak odporność ogniowa tej ściany. Powinna być ona wysunięta na minimum 0,3 m poza ścianę zewnętrzną budynku (lico). Inna możliwość to zastosowanie na całej wysokości ściany zewnętrznej pionowego pasa o szerokości minimum 2 m z materiału niepalnego o klasie ogniowej EI 60. Ściany powinny być również wyprowadzone ponad pokrycie dachowe w budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. Wyprowadzenie powinno sięgać 0,3 m. Alternatywa to pas z materiału niepalnego o szerokości minimum 1 m i klasie odporności ogniowej EI 60, który powinien znaleźć się bezpośrednio pod pokryciem. W Rozporządzeniu znajdziemy także tabelę z dopuszczalnymi powierzchniami stref pożarowych dla budynków jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych. Podsumowując: zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków to zagadnienie bardzo szerokie, którym powinni się zajmować wyłącznie doświadczeni fachowcy.

Jedna odpowiedź do “Wymagania dotyczące ścian będących elementem oddzielenia przeciwpożarowego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Regulamin korzystania z serwisu