Znaczenie izolacji zimnochronnej instalacji wentylacyjnych

Wentylacja to instalacja niezbędna w niemal każdym rodzaju obiektu budowlanym – domu jednorodzinnym, budynku mieszkalnym, zakładzie produkcyjnym czy budynkach użytku publicznego. Aby mogła ona spełniać swoje zadanie, musi być prawidłowo wykonana, co obejmuje między innymi wyposażenie jest w odpowiedniego rodzaju izolacje

Zadania wentylacji

W domach najczęściej wykorzystywane są tak zwane wentylacje grawitacyjne, których zadaniem jest odprowadzanie zanieczyszczonego, zawilgoconego powietrza z pomieszczeń. –Jego zasada działania jest bardzo prosta, oparta na znanym fakcie, że powietrze ciepłe jest lżejsze niż powietrze chłodne – wyjaśnia przedstawiciel firmy IzoSerwisJeśli zapewnimy dopływ chłodnego powietrza ze środowiska zewnętrznego, chociażby poprzez otwarcie okna, to wypchnie ono tę masę powietrza, które już zdołało się ogrzać ku górze, ku otworowi wentylacji. W ten sposób unoszące się w pomieszczeniu zanieczyszczenia zostają usunięte wraz z ciepłym powietrzem. Na innej zasadzie działają wentylacje mechaniczne, stosowane np. w wysokich budynkach biurowych czy obiektach podziemnych – ruch powietrza wywoływany jest w nich przez obroty wentylatorów, z których jedne odpowiedzialne są za wtłaczanie do wnętrza świeżego powietrza, zaś drugie za wysysanie powietrza zanieczyszczonego. W obu przypadkach dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu wentylacji odgrywa izolacja zimnochronna, która zabezpiecza instalację przed drastycznymi różnicami temperatur. Dlaczego jest to tak ważne?

Znaczenie izolacji zimnochronne wentylacji

W powietrzu wokół nas znajdują się duże ilości pary wodnej – jednym z jej źródeł jesteśmy my sami, wydalamy ją z naszych płuc z każdym wydechem. Jeśli para wodna zostanie gwałtownie schłodzona, ulega ona skropleniu. To właśnie zjawisko skraplania jest głównym zagrożeniem, przed którym ma chronić wentylację izolacja zimnochronna. Osadzające się na ściankach instalacji krople wody po pierwsze powodują uszkadzanie instalacji poprzez powodowanie korozji, po drugie zaś stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów, takich jak pleśnie i grzyby, które mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z budynków. Występowanie grzybów i pleśni jest szczególnie groźne w przypadku wentylacji mechanicznych, gdyż stwarza ryzyko przedostawanie się tych drobnoustrojów do wnętrza pomieszczeń wraz z masami świeżego powietrza. Dobrze dobrana i prawidłowo zamontowana izolacja zimnochronna zmniejsza różnice temperatur między wentylacją a otoczeniem, tym samym nie dopuszczając do skraplania się pary wodnej.

Regulamin korzystania z serwisu