Rosnące ceny energii wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców

Nieustannie rosnące ceny energii elektrycznej stanowią nie lada wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. W celu obniżenia kosztów, związanych z zużyciem energii, podejmują oni zatem różne działania. Nie zawsze jednak są one skuteczne. Powstaje więc pytanie – w jaki sposób można skutecznie wykorzystać potencjał oszczędnościowy przy zakupie energii elektrycznej?

Optymalizacja zużycia energii

Aby skutecznie radzić sobie ze wzrostem cen energii elektrycznej należy optymalizować jej zużycie. Warto w tym celu zwrócić się po pomoc do specjalistów z firmy doradczo-analitycznej. Firmy te posiadają bowiem odpowiednie doświadczenie oraz narzędzia do skutecznego przeprowadzania procesów optymalizacji zużycia energii. Na proces ten składają się różne działania, które w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływają na obniżenie kosztów zużycia energii. Pośród nich można wymienić m.in.: audyt energetyczny w przedsiębiorstwie, negocjowanie warunków zakupu energii elektrycznej oraz optymalizacja dobranej grupy taryfowej i mocy umownej.

Audyt energetyczny

Ustawa o efektywności energetycznej zobowiązuje przedsiębiorstwa, które zatrudniają średnio ponad 250 pracowników bądź osiągają roczny obrót netto równy co najmniej 50 mln euro, do przeprowadzania audytu energetycznego. Warto jednak go przeprowadzać bez względu na te wytyczne. Dzięki audytowi energetycznemu możemy uzyskać wiele niezwykle ważnych informacji. Pośród nich zaś najważniejsze, czyli rzeczywiste dane o zużyciu energii w firmie. Informacje te pozwalają na podjęcie dalszych, właściwych działań w celu zoptymalizowania kosztów energii elektrycznej dopasowanych do realnych potrzeb oraz możliwości przedsiębiorstwa.

Organizacja przetargów na zakupy energii elektrycznej

Kolejne ważne działanie stanowi  zakup energii elektrycznej w korzystnej cenie. Profesjonalne firmy doradczo-analityczne reprezentują zamawiającego oraz ogłaszają postępowanie w jego imieniu. Zajmują się także przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do przetargu oraz wzorów potrzebnych umów. Ponadto szacują wartości zamówienia, a także odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, zadawane w trakcie procedury zakupowej.

Decydując się na skorzystanie z usługi organizacji przetargów na zakup energii elektrycznej, możemy zyskać wsparcie merytoryczne, wsparcie techniczne umożliwiające precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia oraz odciążenie własnych zasobów, co skutkuje uzyskaniem niskiej ceny.

A zatem współpraca z zewnętrzną firmą doradczą może przynieść nam oczekiwane efekty. Jednym słowem – korzystając z ich usług, możemy realnie zaoszczędzić, a co za tym idzie skutecznie rozwiązać problem wzrastających cen energii elektrycznej.

Regulamin korzystania z serwisu