system oddymiania budynków

Z czego składa się system oddymiania w budynku?

Umożliwienie bezpiecznych warunków ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie budynku, zabezpieczenie jego konstrukcji, czy zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania gwałtownego przejścia w pożar w pełni rozwinięty to niektóre z zalet, związanych z działaniem systemu oddymiania budynku. Podpowiadamy, z jakich elementów składa się instalacja tego typu.

Centrala systemu oddymiania oraz przyciski oddymiania

Jednym z głównych elementów wchodzących w skład systemu oddymiania jest centrala, czyli urządzenie przetwarzające sygnały z ręcznych przycisków oddymiania, czujek dymu, a także innych systemów wykrywania dymu, ognia lub pożaru. Uruchamia także klapy dymowe, więc jest urządzeniem niezbędnym do prawidłowej pracy całej instalacji.

Zadaniem centrali systemu oddymiania jest kontrola stanu przewodów, czujek, przycisków, siłowników oraz nadzorowanie napięcia sieciowego i awaryjnego. Posiada dwa źródła zasilania – rezerwowe występuje w postaci akumulatorów. Z kolei ręczne przyciski oddymiania to urządzenia, które są przeznaczone do obsługi przez człowieka. Przyciski te służą do uruchomienia wentylacji, usunięcia ciepła oraz dymu. Jest to możliwe dzięki współdziałaniu z centralą, która steruje całym oddymianiem.

Elementy detekcyjne i urządzenia oddymiające

Istotną rolę w systemie oddymiania pełnią także elementy detekcyjne, czyli czujki dymu lub ciepła, które pozwalają na automatyczne uruchomienie sygnalizatorów oraz siłowników. Dzięki ich działaniu możliwe jest wykrycie dymu lub wysokiej temperatury w danym pomieszczeniu. Czujki przekazują sygnał do centrali, która uruchamia z kolei sygnalizatory i siłowniki.

Aby móc usunąć dym z klatki schodowej wykorzystywane są okna oraz klapy oddymiające. Są to elementy odpowiedzialne zarówno za odprowadzenie dymów pożarowych, jak i gazów. Ich otwarcie jest możliwe dzięki siłownikom, czyli elementom sterowanym przez centralę systemu oddymiania. Rodzaj zastosowanego siłownika zależy od wielkości urządzenia, wymaganego kąta otwarcia oraz tego, czy użyty został w oknie, czy w klapie oddymiającej.

Sygnalizatory oraz przewietrzanie pomieszczeń

Wśród urządzeń należących do systemu oddymiania znajdują się często także sygnalizatory, które mają zasygnalizować działanie systemu, a co za tym idzie występujący pożar. Mogą być sygnałem do ewakuacji w miejscach, gdzie nie ma innego systemu ostrzegania. Chcąc przewietrzyć klatkę schodową bez wywołania alarmu pożarowego, należy skorzystać ze specjalnych przycisków, których uruchomienie możliwe jest między innymi dzięki centrali pogodowej.

Jak zaznacza ekspert reprezentujący firmę świadczącą usługi przeciwpożarowe Pirotoks: Centrala pogodowa jest monitoringiem warunków atmosferycznych, co pozwala na zablokowanie możliwości włączenia przewietrzania w przypadku występowania deszczu lub silnego wiatru. Przyciski przewietrzania mogą funkcjonować bez owej centrali, jednak należy wtedy zachować wszelkie środki ostrożności, aby złe warunki atmosferyczne nie wpłynęły na stan techniczny budynku.

Urządzeniem, które pomaga w przewietrzeniu pomieszczenia jest także kurtyna dymowa, czyli bariera, która zapobiega przedostawaniu się gorących gazów pożarowych oraz dymu, dzięki stworzeniu jego zbiornika. Kurtyna może być podłączona do systemu alarmowania pożarowego lub być wyposażona we własny zestaw czujników dymu.

Regulamin korzystania z serwisu