Aluminium a wymogi termiczne dla stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej

Dobór i jakość wykonania stolarki okiennej niejednokrotnie decyduje o estetyce całej bryły budynku, jednak najważniejsze wciąż pozostają oczywiście aspekty praktyczne. Czy możliwości izolacyjne różnych rodzajów profili muszą być decydującym argumentem przy wyborze systemu okien i przeszklonych fasad?

Stolarka aluminiowa

Pojawienie się na rynku budowlanym elementów stolarki okiennej z aluminium było przełomowym momentem dla współczesnej architektury – mówi specjalista z firmy BROS z Buku pod Poznaniem. Mocne, a zarazem zadziwiająco lekkie profile z aluminium otworzyły przed projektantami zupełnie nowe, szerokie pole możliwości. Właśnie dzięki takim rozwiązaniom utopijne kiedyś „szklane domy” dzisiaj są rzeczywistością.

Zalety profili aluminiowych

Niesamowita wytrzymałość, niewielka waga i rozmiary, a dodatkowo możliwość barwienia profili w całej palecie kolorów RAR, to tylko niektóre z najważniejszych zalet stolarki aluminiowej. Z drugiej strony pojawiają się jednak zarzuty dotyczące słabszych w porównaniu z profilami PCV zdolności termoizolacyjnych. Czy okna na profilach aluminiowych rzeczywiście są zimne?

Izolacyjność termiczna stolarki aluminiowej

Profile aluminiowe w podstawowej wersji faktycznie będą charakteryzowały się większą przepuszczalnością cieplną. Dlatego takie rozwiązania stosowane są wyłącznie w systemach wewnętrznych, takich jak np. przezroczyste ściany działowe w biurowcach, urzędach czy szkołach.

Systemy zewnętrznych okien aluminiowych muszą jednak spełniać ogólne normy określone ustawą. Oznacza to, że bez względu na materiał, z którego wykonana jest stolarka w danym budynku, okna zawsze muszą spełniać rygorystyczne wymogi. Nowoczesne systemy stolarki aluminiowej dla budynków użyteczności publicznej doskonale wpisują się w te normy.

Od 1 stycznia 2017 r. Normy stolarki okiennej dla budynków użyteczności publicznych wyszczególnia Rozporządzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 5 VII 2015 roku. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla stolarki budowlanej, mającej zastosowanie w pomieszczeniach ogrzewanych i  nieogrzewanych, dla budynków z uzyskanym pozwoleniem na budowę  od 1 stycznia 2017r, zostają obniżone i będą wynosić:

– 1,1 Wm2K – dla pomieszczeń ogrzewanych z temperaturą ≥ 16°C

– 1,6 Wm2K – dla pomieszczeń nieogrzewanych z temperaturą <16°C

Powyższe wymagania oznaczają, że od 1 stycznia 2017 r. Partner Handlowy przed zaoferowaniem dostawy (lub przyjęciem zamówienia) stolarki o określonym współczynniku przenikania ciepła powinien:

  1. upewnić się, czy stolarka przeznaczona jest do budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi, innego niż budynek przemysłowy, magazynowy lub gospodarczy,
  2. poinformować klienta o obowiązujących od 1.01.2017 r. wymogach, dotyczących stolarki w zakresie współczynnika przenikania ciepła

Ponadto Partner powinien zadbać o to, aby w umowie z klientem, w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia znalazł się wyraźny zapis wskazujący na przeznaczenie budynku (mieszkalny, przemysłowy, magazynowy, gospodarczy), w którym ma być zamontowana stolarka.

Jeżeli klient, pomimo poinformowania go o wymogach dotyczących współczynnika ciepła, zamawia – wbrew tym wymogom – stolarkę o większym współczynniku przenikania ciepła, Partner Handlowy powinien uzyskać od klienta dodatkowe oświadczenie.

Dobrej jakości stolarka aluminiowa firmy Bros z Buku z powodzeniem spełnia powyższe wymogi.

Regulamin korzystania z serwisu